Herbolari Llansá

Carrer d'Elisabets 18 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 933170990
Activitat: Herbolari
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Fundada el 1915, és un testimoni de les herboristeries tradicionals de principis del segle XX. Conserva gran part del mobiliari original i la bàscula per pesar les herbes amb què es feien els remeis de l’època.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

L'Herbolari Llansà forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1907

Ricard Llansà Claramunt

Músic vocacional i farmacèutic, el seu amor per la botànica l’empeny a obrir un herbolari al carrer del Bou de la plaça Nova, núm.6

 

1915

Ricard Llansà Claramunt

Trasllada el negoci a la ubicació actual, al carrer d’Elisabets, 18.

 

1989

Francesca Ubach Llansà

Aparca també la seva vocació de músic i s’incorpora al negoci quan mor la seva mare, Maria Llansà. 

L’Herbolari Llansà és un clar exemple d’aquells establiments emblemàtics on la personalitat i professionalitat del botiguer traspassen les quatre parets de la botiga. La Francesca és tota una institució al barri; és coneguda i molt estimada pels seus clients que recórren als seus consells davant qualsevol dolència. Eencara conserva algunes receptes creades pel seu avi. Tot i mantenir-se fidel a la tradició, l’herbolari també s’ha adaptat als nous temps amb la venta d’herbes en píndoles o en gotes. Amb tot Francesca reconeix que en els darrers temps s’ha incrementat el consum d’herbes, sobretot entre la gent jove. 
La botiga conserva gran part de la decoració inicial amb les prestatgeries i calaixos de fusta pintats de color blanc amb ribets verds. El taulell segueix el mateix estil i està rematat amb marbre damunt del qual unes balances centenàries ocupen un lloc preferent. 
També cal destacar els dos vitralls que donen accés a la rerabotiga, obra del pare de la Francesca i que són d’una gran bellesa. Els apadors exteriors són de fusta pintada verda i presideix la façana una pancarta que ens recorda que ja tenen més de 100 anys. 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta de dues estructures de fusta encaixades en el pla de les obertures. La de la dreta és un senzill aparador amb un sòcol de fusta i una caixa amb el nom de la botiga que sobresurt de la línia de façana. L’altra obertura disposa d’un petit vestíbul amb l’estructura de fusta d’un aparador i la porta d’accés al interior. També disposa d’un calaix superior amb el nom de la botiga. Destaca el cromatisme de la fusteria que combina el color verd de les superfícies llevat de les motllures que són blanques. 

Interiors 

Conserva gairebé la totalitat del mobiliari original, amb un taulell de fusta amb sobre de marbre i quarterons al frontal decorats amb pintures de diverses plantes medicinals. En els murs hi ha les perceptives prestatgeries, majoritàriament vitrines muntades damunt d’una base de calaixos. El cromatisme del mobiliari interior és invers a l’exterior; és a dir, blanques les superfícies i de color verd les motllures. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.