Guia Emblemàtics Barcelona 2020

Article publicat al diaria TOT BARCELONA
Reportatge emès a TV3
Reportatge emès per Catalunya Ràdio
Article publicat al Tornaveu.
Instagram del 324
Article publicat al Tornaveu.
Guia Emblemàtics Barcelona

Portada

Guia Emblemàtics Barcelona

Pàgines de mostra

Guia Emblemàtics Barcelona

Contraportada

Guia Emblemàtics Barcelona

Pàgines de mostra

Guia Emblemàtics Barcelona

Pàgines de mostra

Pàgines de mostra