Guanteria Alonso

Santa Anna 27 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 93.317.60.85
Activitat: Guanteria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Guanteria fundada el 1907. Inicialment es venien guants, ventalls, perfums i objectes de tocador. Des de l’any 1973 el negoci és propietat de la família Alonso, fabricants de guants. Decoració modernista.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Guanteria Alonso forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1908

Pedro Mañós

L’establiment ja és actiu i figura en els anuaris comercials de l’època a nom de Pedro Mañós.

 

1973

Guantería Alonso

La família Mañós ven l’establiment a Pedro Alonso, fabricant de guants, que havia estat un dels seus proveïdors. La Victòria Alonso -actual propietària- explica que el seu avi era un conegut modista al barri i fabricant de guants de pell. El negoci continua dedicat a la venta de guants i complements. 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’un moble de fusta que, aplacat a la façana, cobreix les dues obertures exteriors del local. Està muntat damunt un sòcol de marbre negre i els tres muntants disposen de vitrines. El treball de fusteria remet a l’estètica modernista a través dels nombrosos detalls amb formes corbes i relleus amb motius florals. El portal de la dreta és un aparador, mentre que la porta d’accés se situa al portal esquerre, centrada i amb dues vitrines laterals. Dues grans llindes, també de fusta, de les mateixes característiques i motius modernistes rematen els dos portal. 

Interiors 

Es conserva gran part del mobiliari expositor original consistent en uns mobles de prestatges, amb un acabat modernista, a joc amb l’estructura exterior, és a dir, amb coronaments florals i curvilinis. També hi ha vitrines i un moble de calaixos, tot de les mateixes característiques i llenguatge modernista. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.