Gràfiques Molero

Ronda de Sant Pere 44 | BARCELONA | Eixample | 08010 | Tel. Tel. 933 19 89 84
Activitat: Impremta
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Fundada l’any 1884, aquesta empresa familiar disposa de la darrera tecnologia en impressió. El 1936 es trasllada a la ubicació actual i es realitzen els aparadors i el mobiliari encara visibles. Conserva una premsa manual de 1884.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Gràfiques Molero forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1884

Ramon Molero

Funda l’empresa d’arts gràfiques en un local del carrer Sardenya i posteriorment al carrer Sicília.

1936

Trasllat del negoci a l’emplaçament actual

Trasllada l’establiment i part de la maquinaria a l’actual ubicació. Es realitzen els aparadors i el mobiliari de la sala de vendes que es conserva. Sembla que en aquest moment es realitza l’escala de forja que baixa al soterrani el qual, fins aleshores, estava vinculat al local dret. 


1965

José Maria Pàmies Castelló

Quan mor Molero passa a José Maria Pàmies Castelló i quan aquest mor el 1978 passa a la seva vídua Ma. Asunción Pujol.

 

1978

Josep Úrbez Gómez

Josep Úrbez que havia començat a treballar en el negoci el 1952 compra el negoci a Ma. Asunción Pujol. Als anys 90 s’incorpora a la sala de vendes l’espai de la rebotiga i el despatx eliminant la divisòria que hi havia. L'any 2014 es restaura una premsa manual d’imprimir de tipus Stanhope ( de 1884, el primer model fabricat amb ferro després de la de Guttemberg, que era de fusta) que es guarda en el soterrani. 

2022

Gràfiques Molero suucessors de J. Úrbez

Josep Úrbez es jubila i el mes d’abril de 2022 els seus  fills Olga i Carles Úrbez agafen les regnes del negoci i creen la societat Gràfiques Molero suucessors de J. Úrbez

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 306.

Entrevista a Josep Úrbez per la Ruta dels Emblematics

https://rutadelsemblematics.cat/barcelona-grafiques-molero.htmlELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El tancament reculat amb aparadors exteriors, a l’interior de l’obertura, i les vitrines aïllades sobre els brancals. 
- Per sota del calaix de la persiana, on no hi ha traces del rètol original, els elements de fusta enveernissada que configuren el vestíbul exterior, de composició asimètrica, amb: cel ras enteixinat; tancament reculat, amb fix superior, la porta en posició lateral i el registre dels aparadors exteriors, i aparadors exteriors (el de l’esquerra frontal amb cantonada arrodonida i el de la dreta lateral en el gruix del brancal) amb sòcol de fusta plafonada i una cornisa motllurada que ressegueix tots els elements, que conserven les muntures metàl.liqes de les lleixes. 
-Sobreposada, a banda i banda de l’obertura, la vitrina rectangular de perfils i xapa daurada, amb lletres retallades en la part superior amb el mot IMPRENTA, a l’esquerra i MUESTRARIOS, a la dreta. 

Interiors 

A la sala de vendes, el conjunt de mobiliari de fusta envernissada amb: 
-les prestatgeries de les parets laterals, amb cornisa igual a la dels aparadors, a la dreta amb portes baix i vitrines dalt i, a l’esquerra, amb lleixes i calaixos. 
- el taulell amb vitrina superior, amb planta en forma de L amb cantonada corba. 
En el soterrani, l’escala d’accés, de cargol de peces de fosa i la premsa manual d’imprimir de tipus Stanhope. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.