Forn La Valenciana

Carrer Paloma 16 | BARCELONA | 08001 | Tel. 933174327
Activitat: ESTABLIMENT DESAPAREGUT

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Exposició Virtual
Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Forn La Valenciana

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats