Forn Cosialls

Carrer de Girona 118 | BARCELONA | Eixample | 08037 | Tel.
Activitat: Fleca
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Tancat

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

El Forn De Pa Artesa J. Cosialls forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1908

Fundació del negoci

Climent Campdepedròs Satorras, procedent de Caldes de Montbui, lloga un local a Antonio Farrás Oliveró, amb autorització per construir-hi un forn de coure pa, per a la seva filla Concepció, que, de fet, és qui figura en el contracte. Per desgràcia, la Concepció mor prematurament i el forn torna al seu pare. A la mort d’en Climent el 1959, el negoci passa al seu afillat, Joaquim Cosialls, que el regenta juntament amb la seva dona, Maria Germà. El 1980, els seus dos fills, Josep i Conxita, n’agafen el relleu fins al 30 de juny del 2016, quan el forn tanca definitivament.


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament, ocultant la part superior de l’obertura i part de les finestres del soterrani, l’aplacat de fusta amb brancals i arc de mig punt, amb emmarcat de línies corbes contingudes i plafons d’encadellat vertical. En l'arc, es modificà el text original pintat PANADERIA. 

Interiors 

Separant la sala de vendes de la rebotiga, les restes de la divisòria de fusta amb encadellat vertical que es va retallar eliminant els muntants i portes inferiors. En diverses estances interiors el paviment de peces ceràmiques quadrades vermelles i blanques. En l’obrador situat en l’espai final, que ocupa tota l’amplada de la parcel.la, les intal.lacions antigues, actualment fora d’us, (forn de llenya giratori, amassadores, calaixeres de fermentació,..) 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.