Foix de Sarrià

Plaça de Sarrià 12 | BARCELONA | Sarrià -Sant Gervasi | 08017 | Tel. 932 03 04 73
Activitat: Pastisseria
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Segon establiment obert, el 1923, per J.V.Foix i la seva germana Carolina en un local ocupat fins aquell moment per una botiga de queviures. Es realitza una decoració luxosa, tant a l’exterior com a l’interior, que encara es manté.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Foix de Sarrià forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1923

Botiga de la plaça de Sarrià, 12

El 1923, J. V. Foix i la seva germana Carolina obren un segon establiment en un local ocupat fins aquell moment per una botiga de queviures. Aquí el poeta hi posa el seu despatx, on rep els seus amics de l’època, tant polítics com intel·lectuals o artistes, com ara Miró o Dalí.

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 37ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El frontis sobreposat que unifica l’alçat de l’establiment en les dues finques, el tancament amb porta i aparador de composició simètrica, en el número 12, i aparador, en el 13, i els elements de l’estructura del tendal. 
Sobre el parament, l’estructura aplacada que engloba les 3 obertures, amb: 
- en els 4 brancals de diferent amplada, l’aplacat petri inferior que gira en l’intradós, amb sòcol lleugerament sobresortit, i l’enmarcat de fusta envernissada, amb pilastres laterals amb fust acanalat i amb medalló circular amb un drac en relleu, que conté un plafó de vidre pintat pel darrera negre amb lletres daurades. 
- com a llinda, l’enmarcat de fusta amb plafons de vidre com els dels brancals, de composició simètrica, amb calaixos sobresortints en el centre i en els laterals, aquests amb un plafó circular amb el número de la finca (actual) envoltat per tiges amb fulles tallades. 
Dins de les obertures 
- En les obertures del número 12 destaca l’aparador de planta circular amb sòcol de fusta envernissada amb decoració sobreposada (un gerro de fruita envoltat de motius vegetals), cúpula de vidre amb fris, radis i clau de fusta amb relleus daurats i tancament interior amb vidres matejats. 
- En l’obertura del número 13 s’utilitza el mateix tractament en el sòcol /decoarció sobreposada) i franja superior (rectangles de vidre matejat) adaptat a un tancament pla fix. 

Interiors 

En la sala de vendes: 
- la decoració amb relleus pintats blancs amb elements daurats, en els pilars, el fris i els calaixos penjats del cel ras, amb motius vegetals, querubins en els capitells i les mènsules i el cap d’un guerrer a mitja alçada dels pilars. 
- les prestatgeries de fusta envernissada, amb una composició simètrica en cada una de les 3 parets, amb: un mòdul central més ample amb dos lleixes de vidre, fris amb arc rebaixat amb formes vegetals sobreposades i rematat pel relleu d’un cistell amb fruita; un mòdul elevat a banda i banda amb vitrina amb porta, i, quan l’amplada del tram ho permet, mòduls amb fris a l’alçada de l’arc, amb decoració rebaixada. 
- el taulell de fusta amb columnes 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.