Fleca Balmes

Balmes 156 | BARCELONA | 08008 | Tel. 93.218.07.10
Activitat: Fleca

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Fleca Balmes

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats