Fleca Artesana

Tallers 2 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 93 318 14 37
Activitat: Fleca
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Fleca fundada el 1876. S’ha traspassat en diverses ocasions, però sempre ha conservat l’activitat. Des del 1996, la propietat està en mans de la família Campalans. Conserva gran part de la decoració exterior original.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Fleca Artesana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC. RESSENYES HISTÒRIQUES 

1881

Pablo Coll Espona

Si bé la tradició oral parla de 1876 com a data d’obertura de la fleca, la primera referència documentada la trobem a l’Anuario del Comercio de 1881. La fleca va a nom de Pau Coll. A l’Anuario del Comercio de 1906 figura com a “Presidente honorífico de la Asociación gremial de panaderos de San Honorato”

 

1908

Gabriel Solé

A l’Anuario del Comercio de 1908 el titular de la fleca és Gabriel Solé.

 

1976

Emili Agustí

L'establiment figura a nom d'Emili Agustí.

 

1996

Jordi Campalans i Lluïsa Casanova

La propietat està en mans de  Jordi Campalans i Lluïsa Casanova. Actualment el negoci el regenta el seu fill Jordi.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1881, pàg. 695; 1906, pàg. 1301; 198, pàg. 1341 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

 


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es conserva un gran calaix de fusta, aplacat, que ocupa tota l’amplada de dues arcades fins el nivell del forjat de la planta baixa tot deixant lliure la planta entresòl. Tres muntants de fusta tallada amb motius florals donen suport a una marquesina que mode de llinda recorre la façana i on s’inscriu, en un vidre esgrafiat, el nom de l’establiment i la data de la seva fundació. Els dos muntants de la dreta emmarquen uns panells de fusta tallada amb motius florals que alhora emmarquen uns vidres esgrafiats amb motius decoratius consistents en gerros i elements florals (blat). 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.