Farmàcia Velasco

Carrer del Bruc 88 | Barcelona | BARCELONA | Eixample | 08009 | Tel. 934 87 38 65
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia coneguda popularment com la Uruguaia. Es diu que la va fundar un uruguaià, però la primera referència documentada la trobem el 1904 amb el doctor Vivas, el qual desconeixem si era un indià.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Velasco forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1904

Joaquín Vivas Bacó

Primer titular de la farmàcia documentat a l’Anuario del Comercio (Bailly-Bailliere) d’aquell any. Cap el 1908 passa a Francisco Vivas Madrenys, qui realitza la fusteria de la porta d’entrada i conserva els elements interiors. El 1966 passa a Anna Ma. Sanchez. L'any 2006 passa a Imma Romacho Canudas, qui, per ampliar la sala de vendes, elimina la divisòria amb la rebotiga i endarrereix el taulell (encara és visible en el paviment la marca de la posició original).  

 

2010

Lydia Gilaberte Velasco

Compra la farmàcia a Imma Romacho Canudas, que anteriorment l’havia comprat a Ana María Sánchez, titular des del 1965.
ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Dins de l’obertura dreta, el tancament de planta poligonal, amb sòcol i emmarcats de fusta i amb vidres transparents decorats amb paspartú matejat en la porta batent central, amb tirador interior i exterior, en els dos fixs laterals, en la franja horitzontal amb el nom gravat a l’àcid F. VIVAS MADRENYS, i en el sostre. 

Interiors 

En el primer àmbit de la sala de vendes, tot els elements originals: 

-El cel ras amb motllurà perimetral i plafó central amb un llum penjat de foneria artística 
amb la figura d’un drac 
- Els mobles de fusta de les parets laterals, de composició simètrica, amb mòduls laterals i un de central destacat, amb columnes laterals de fust rodó que sostenen el frontis amb frontó triangular. Al llarg dels anys s’han anat retirant les portes vidrades i modificant els prestatges de la part superior. També s’han retirat algunes de les portes de fusta de la franja inferior. 
En el moble de l’esquerra el mòdul central és buit fins el paviment (sense prestatges) perquè davant hi havia el moble de la caixa. 
- El moble que tanca el tram de façana de la finestra, que continua la composició dels mobles laterals. 
- El paviment de rajola hidràulica que dibuixa una catifa sobre fons gris combinant una mostra pel perímetre i dues en el centre. 
En el segon àmbit (antiga rebotiga) 
- Els mobles de fusta que cobreixen totes les parets, més senzills que els de la sala de vendes, amb una franja inferior amb portes, prestatgeries (moltes modificades) i fris amb cornisa. 
- El tancament de la finestra al pati interior de fusta amb vidres emplomat, policroms, en 
l’arc superior, i, en les 4 fulles inferiors, pintats amb representacions d’espècies vegetals i dues corones de llorer envoltant els símbols de les farmàcies (la copa d’Higea i la creu vermella). 
- El taulell, desplaçat a aquesta posició des de la frontera entre els dos àmbits, tot ell de fusta (amb el sòcol protegit per una xapa de llautó) amb un repertori comú amb els mobles laterals de l primer àmbit. A banda i banda disposa d’una peanya sobre la que existia un pot ceràmic (ara guardat) amb els blasons d’Uruguai i Espanya fusionats. 
- Les tauletes amb el mateix repertori. 
- El paviment de rajola hidràulica que dibuixa una catifa sobre fons gris combinant una mostra pel perímetre i una pel centre. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.