Farmàcia Teixidor-Ventura

Plaça Comercial 9 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08003 | Tel. 933 19 52 55
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La farmàcia Teixidor-Ventura forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC. 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1908

José María Noguera

La primera referència documentada la trobem a l’Anuario del Comercio de 1908. Consta com a “farmàcia” a nom de José María Noguera.

1911

José Casanella

Figura com a nou titular a l’Anuario del Comercio de 1911

1921

Salvador Miret Masó

Aquest any figura coma a titular de la farmàcia a l’Anuario General de España Salvador Miret.

1936

Sr. Folguera

A la Guía telefónica. Cataluña. 1936 consta com a titular. Tenia el telèfon 11999

Anys 70

Isabel Avilés Roig

La farmàcia es traspassa a Isabel Avilés.

1985

Maria Eugènia Ventura i Cristina Teixidor

El 25 de novembre de 1985 adquireixen la farmàcia.

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

.

Bailly-Bailliere (1906, pàg. 1151; 1908, pàg. 1231; 1911, pàg. 1257 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Bailly-Bailliere (1921). Anuario General de España

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E3: Elements d’Interès Paisatgístic. Pàg. 17.

Guía telefónica. Cataluña. 1936. Compañía Telefónica Nacional de EspañaELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els de l’exterior es concreten en unes rajoles aplacades a ras de façana, disposades a la zona de llinda i als tres quarts dels tres brancals que emmarquen les dues obertures. Dites rajoles estan decorades amb motius geomètrics i contenen el nom de l’establiment i de l’antic propietari. Els tancaments de les dues obertures són moderns. 

Interiors 

Malgrat les reformes, conserva part del mobiliari consistent en un mostrador i armaris amb prestatges i calaixos originals de la primitiva farmàcia. La fusteria del mobiliari és simple i és del tipus vitrina. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guía en linia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.