Farmàcia Serralta

Carrer Aribau 91 | BARCELONA | Eixample | 08036 | Tel. 934 53 29 90
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Casaus forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1910

Pere Claver Sañé Casanovas

Pere Claver Sañé Casanovas, farmacèutic de Taradell, funda la farmàcia incorporant estris de la seva primera oficina (pots, morter,..) avui desapareguts. La realització de la decoració s'atribueix al ebenista Sarpis.  L’edifici fou projectat pel mestre d’obres Isidre Reventós.

1950

Andreu Sañé Ballester

A la mort de Pere passa al seu fill, Andreu Sañé Ballester.

1987

Pilar Casaus Domingo

La farmàcia passa a Pilar Casaus Domingo. Es restaura el mobiliari de fusta de cirerer i es canvia el sobre del taulell que era de marbre negre. El 2006 es retiren les portes i lleixes de les vitrines i es realitza un cel ras per ocultar instal.lacions.

2018

Teresa Serralta

El juliol de 2018 la farmàcia es traspassa a Teresa Serralta. La nova titular restaura  l’interior i la façana on posa el seu nom al rètol superior.

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’Interès. Pàg. 151.

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.169 "Farmàcia CASAUS"ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

El conjunt d’elements que conserva la solució original (llevat del contingut dels plafons de vidre) amb: una estructura que engloba les dues obertures, de composició simètrica, amb calaix en la llinda i plafons aplacats sobre la part superior dels brancals, i el tancament de fusta envernissada amb porta central a l’interior dels buits arquitectònics. De traçat sobri, destaca l’utilització d’alt relleus daurats dibuixant corones de llorer i garlandes, el tirador de barres paral.leles que dibuixen una T, els vidres amb una garlanda gravada a l’àcid amb pedres de colors incrustades i els quadrats de vidre bisellat. 

Interiors 

A la sala de vendes, el conjunt de mobiliari de fusta envernissada decorat amb alts relleus daurats amb motius com els de façana i un petit quadrat amb una rosa esquemàtica: 
- els d’armaris que cobreixen les parets amb: franja inferior opaca (sòcol de fusta, i portes lliscants); franja central molt modificada on hi havia portes vidrades i lleixes de fusta, i remat on es concentra la decoració daurada; 
- el taulell de fusta (el sobre de marbre és recent); 
- una tauleta amb dues cadires. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.