Farmàcia Oller

Plaça de la Concòrdia 3 | BARCELONA | Les Corts | 08014 | Tel. 934 39 79 05
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

La Farmàcia Oller, coneguda popularment com farmàcia antiga de Les Corts, està documentada des del 1897 i des de fa quatre generacions la regenta la família Oller. El 2001 es feu una reforma integral del local mantenint l’esperit original.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Oller forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1854

Antecedents 

El 1854 es construeix l’edifici que correspon als actuals número 2 i 3. 

 

1897

Pedro Juncadella Comadolivas

Aquest metge és el primer titular de la farmàcia. El seu nom consta en els anuaris de l’època. Anys més tard passa a Ferran Oller Soler. El 1936 durant la guerra civil Ferran és empresonat i es destrueix l’arxiu de la farmàcia. El 1953 a la mort de Ferran passa al seu fill, Ferran Oller Diví. Consta com a Farmàcia Antiga de las Corts.

1975

Ferran Oller Sales (actualment comparteix titularitat amb Maria Helena Dolcet i el seu fill Ferran)

El net de Ferran Oller Soler –iniciador de la nissaga– agafa les regnes del negoci juntament amb la seva muller.  El 2001 es reforma la farmàcia per incorporar a la sala de vendes part de la rebotiga. Es conserva el taulell que es trasllada al fons del nou àmbit. Es reprodueixen les prestatgeries (que s’havien assentat sobre terra i estaven molt malmeses per la humitat ascendent) en l’emplaçament original i cobrint la nova extensió dels paraments. A l’exterior es restaura l’emmarcat de fusta i es substitueixen els plafons de vidre per metacrilat amb el mateix cromatisme i tipus de caràcter.

 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

La reixa de l’arc, amb un motiu radial, i l’estructura aplacada amb enmarcat de fusta pintada, amb: llinda rectangular, que oculta la imposta de l’arc arquitectònic, amb pla frontal lleugerament inclinat cap el carrer, i plafons penjats en els brancals amb un element amb talla amb motiu floral en la part inferior. 

Interiors 

En la sala de vendes, el taulell de fusta amb vitrina en el front i sobre de marbre blanc i la reproducció dels armaris que cobreixen les parets.el taulell de fusta amb vitrina del fons i la reproducció dels armaris que cobreixen les parets. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.