Farmàcia Nadal

La Rambla 121 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 933 17 49 42
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Nadal forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1850

Fundació de la Farmàcia

El Doctor Rosendo Masó Arumí funda la farmàcia al costat de l’emplaçament actual, al carrer Bonsuccés, on actualment hi ha l’Hotel Royal com recorda l'escut de pedra situat a l'angle de les dues façanes de la farmàcia actual.

1918

Trasllat de la farmàcia a l’emplaçament actual
Els plànols de la nova farmàcia els signa el 1918 l'arquitecte Ramon Puig i Gairalt. tot i que sembla que l'autor va ser Rafael Masó, cosí del propietari. Es pot dir que Puig  és qui legalitza el plànol.

1931

Farmàcia i Centre d'específics Dr Masó-Arumí del Dr. Nadal

La farmàcia el 1931 s'anunciava com a "Farmàcia i Centre d'específics Dr Masó-Arumí del Dr. Nadal" en referència a Lluís Nadal Delhom, casat amb Maria Teresa Masó Bulbena, que passà a ser el nou titular, després continuarà la línia el seu fill Manuel Nadal Masó i actualment Manuel Nadal Casas.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E3: Establiments d’Interès Paisatgístic. Pàg. 15.

https://vptmod.blogspot.com/2017/09/barcelona-farmacia-maso-arumi-nadal.html

 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta de l’aplacat decoratiu de dues de les antigues obertures de l’edifici situades a la cruïlla dels dos carrers. Està realitzat a base de rajola vidrada bicolor formant uns arrambadors en els muntants laterals de les dues obertures. Damunt dels arrambadors es desenvolupen els brancals que incorporen uns gerros pintats damunt una rajola de color terrós, i una llinda de les mateixes característiques amb el rètol de la botiga. Una marquesina metàl·lica fent cantonera s’estén a tot al llarg de la superfície de les dues obertures incorporant, al frontis i també metàl·liques, el rètol de l’establiment. A la zona de carcanyols dels dos arcs de mig punt, decorada amb esgrafiats amb motius florals, es localitzen dues parelles de llums de vidre emplomat. El relleu d’un medalló de pedra amb una inscripció referent a la data de construcció de l’edifici. 


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.