Farmàcia Mauri

Hospital 42 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 93 301 47 92
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Mauri forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1899

José Casallachs

La farmàcia figura a l’Anuari del Comercio de 1899 a nom de José Casallachs i la situa als números 42 i 44 del carrer Hospital.

1901

Família Morera

La famíla Morera regenta la farmàcia (núm. 42) que aleshores estava annexa a una drogueria (núm. 44).

1911

Fernando Costa Navarro

Per donar compliment a la normativa del moment i degut al fet que el propietari de l’establiment no era farmacèutic, la família Morera ven la farmàcia a Fernando Costa. En aquella època la farmàcia tenia un laboratori annex a l’entresòl i elaborava productes propis com ara la “Pomada Nos” indicada per les mucoses nasals.

 

1947

Josep Maria Morera Ràfols

L'any 1947 la farmàcia passa a Josep Maria Morera Ràfols, un familiar dels propietaris de la drogueria Morera. Reforma l'establiment reculant el taulell per ampliar la sala de vendes.

2003

Sergi Mauri

L'any 2003 Josep Maria es jubila i passa a Sergi Mauri, l’actual titular.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1899, pàg. 857 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Article de Jaume Casas per la secció Farmàcies Centenàries de la revista del Col.legi de Farmacèutics. Pàg. 26.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Un aplacat de marbre rosa formant dos brancals amb una llinda recta, amb emmarcaments de pedra artificial, dóna pas a una zona de vestíbul on es disposa el tancament realitzat a base d’una fusteria amb porta de vidre, a més de dos aparadors laterals, l’estructura dels quals està penjada a mitja alçada. 

Interiors 

Conserva part de la decoració consistent en mobles armaris a la part inferior i de prestatges a la part superior, situats en els murs laterals de l’establiment. L’espai separador amb la rebotiga està assenyalat per un gran marc de fusta amb arc escaraser. Conserva el taulell amb vitrina superior i un frontal decorat amb cassetons que incorporen relleus classicistes. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.