Farmàcia Mas Docampo

Carme 23 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 93.301.47.76
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1880 per Felip Comabella. L'any 1904 es realitza la decoració modernista que encara es conserva a l’interior i en una part de la façana. El 1946 la titularitat del negoci passa a la família Mas.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Mas Docampo forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS.

 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1880

Felip Comabella i Guimet


La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1880 quan Felip Comabella i Guimet obre la farmàcia amb la sala de vendes en la planta baixa i el laboratori en l’entresòl. La farmacia agafà ràpidament clientela i prestigi com en donen fe les medalles que el fundador de la farmacia va guanyar per les seves fòrmules magistrals i quencara avui pengen de les parets de la farmacia. El 1897 el seu fill Joan Comabella Maluquer rep el títol de doctor en Farmàcia. El 1901 a la mort de Felip Comabella l'establiment passa a la titularitat del seu fill Joan que decideix reformar la farmàcia i encarrega el disseny a l’arquitecte Guillem Busquets Vautravens, arquitecte autor d’altres farmàcies modernistes de la ciutat. Busquets va comptar amb l’ajut d’insignes artistes: la façana, de la qual resta el primer pis, era de marbres vermellosos i grisencs obrats en el taller dels germans Franzi, l’escultura d ’Alfons Juyol  i els ferros decoratius de Manuel Ballarín. Per l’interior, de tonalitats clares, va utilitzar mosaics de Mario Maragliano, rajoles de Pujol i Bausis, mobiliari de roure de Gaspar Homar i ebenisteria d’Emili Sangenís, amb pintura decorativa de Francesc Lleixa, treball en guix de Felip Fisse i medalles d’Ignasi Damians. En els premis de l'Ajuntament als millors edificis i establiments de la ciutat del 1904 atorgats el 20 de novembre del 1905 va obtenir l'accèsit en la categoria d'establiments comercials. Joan Comabella va morir el 15 de març del 1921 i la farmàcia passà al seu fill, Manuel Comabella  Maluquer. Manuel Comabella fou el qui va reformar la façana el 1926, reforma que sembla va ser projectada pel propi Busquets.

 

1946

Josep Maria Mas Grau

El 1946 la farmàcia va ser traspassada a Josep Maria Mas Grau i el 1997 passà a mans la seva filla Montserrat Mas Docampo. Actualment s’hi ha incorporat la tercera generació.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’una estructura decorativa aplacada a la façana que s’estén fins a la planta entresòl, amb un tractament decoratiu diferent depenent del nivell. Així, la planta baixa és més propera a l’art Decó, amb un aplacat de marbre formant un gran portal de brancals i llinda recta amb motllures a les cantoneres interiors. Conforma una zona de vestíbul amb una porta central i dos aparadors laterals, amb estructura de fusta, fins a mitja alçada. La superfície de la planta entresòl, també aplacada en marbre de les mateixes característiques, està emmarcada per unes pilastres que es desenvolupen fins a la llosa del balcó superior formant unes mènsules. Sota de la llosa hi ha una marquesina 
ondulada realitzada amb ceràmica vidrada. A la part central hi ha una obertura amb una barana de ferro de forja presentant motius florals que emmarquen un octògon amb el relleu de dos personatges tocant instruments de vent, que no formen part del conjunt decoratiu original. 

Interiors 

Es conserva el paviment de mosaic de tessel•les presentant motius florals i figures geomètriques. També destaca el mobiliari de roure de Gaspar Homar, el treball d’ebenisteria d’Emili Sangenís i les medalles fetes per Ignasi Damians.
Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.