Farmàcia Mariné

Carrer d'Aribau 180 | BARCELONA | Eixample | 08036 | Tel. 93 218 95 86
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Maria Dolors Barri forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1914

Rafael Suriñach

La primera referència d’una farmàcia en aquest local data de l’'any 1914 quan Rafael Suriñach inaugura la seva farmàcia el 28 de maig d’aquell any en un edifici projectat pel jove arquitecte modernista Jaume Torres Grau, autor també de l’espectacular edifici de Correus de Via Laietana. Rafael Suriñach  era procedent de Cambrils i estudià la carrera a Barcelona. Fou director tècnic de laboratori i inventor del conegut BISMUTO SURIÑACH, utilitzat en afeccions inflamatòries de l’estómac.

1953

Antoni Tarrés 

Suriñach va morir l’any 1952  i un any més tard Antoni Tarrés  comprà l’establiment i inaugurà la seva farmàcia el 27 de juliol de 1953. Va continuar amb el laboratori anomenat aleshores Laboratori Suriñach en homenatge al fundador i predecessor seu a la farmàcia.

1972

Amparo Albert Sanchís

El 1972 Amparo Albert Sanchís compra la farmàcia.

1976

Josep Maria Puigjaner Corbella

El 29 d’abril de 1976 Amparo traspassa la farmàcia a Josep Maria Puigjaner Corbella, que a banda de farmacèutic tenia els títols d’enginyer industrial i químic. Ocupà importants càrrecs en la industria farmacèutica essent el més rellevant el de director farmacèutic de Bayer.

1979

Maria Dolors Barri

Puigjaner mantingué el negoci fins el dia 1 de març de 1979 quan el traspassà a Maria Dolors Barri.

2019  

Mireia Mariné

Des del mes de maig de 2019 la titular de la farmàcia és Mireia Mariné.

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 160.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els següents elements: el vitrall del timpà i el llindar de marbre blanc de les 5 obertures; el plafó sobreposat en 4 agulles i la bandera de forja artística de l’aresta. 
-En el timpà de les 5 obertures amb arc de mig punt és visible des de l’exterior el vitrall amb vidres de diferent color i textura emplomats, que dibuixen una mena de bombolles i onades concèntriques al voltant d’un oval central que conté una imatge diferent en cada porta (la copa d’hígia en les 2 mes amples i plantes o flors medicinals les altres). 
A l’interior els vitralls estan ocults per un trasdosat que inclou els tancaments lleugerament reculat respecte el gruix de la façana. 
- Els plafons són caixes rectangulars de poc gruix amb bastiment de fusta amb motllura senzilla, plafó exterior de vidre pintat pel darrera amb les lletres retallades que permeten veure una plafó posterior amb els mateixos caràcters bisellats i daurats aconseguint un efecte de volum. En un hi ha una placa “Burgos Hermanos". 

Interiors 

En la sala de vendes, el cel ras amb garlanda perimetral en relleu i el paviment de rajola hidràulica. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.