Farmàcia Higueras - Álvarez

Gran Via de les Corts Catalanes 688 | BARCELONA | Eixample | 08010 | Tel. 93 265 01 27
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1886 José Vintró Casallachs. Es traspassa en diverses ocasions fins que l’any 2006 es converteix en la Farmàcia Higueras Álvarez. Es conserva gran part de la decoració premodernista original.


 NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Higueras Álvarez forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS 

  

 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1887

José Vintró Casallachs

El primer titular documentat del negoci, si bé el 1894 ja hi trobem el seu germà, el doctor Sebastià Vintró. El 1931 passa al Doctor Narciso Ballescá. L'any 1957 passa a Antoni Vila Casas, que havia tingut una primera farmàcia a Sant Andreu i havia fundat amb un soci un laboratori. L'any 1988 passa a Dolors Cuartero Pelegay i el seu marit Rolando Cossio Vélez. Es retira el vitrall de la porta d’entrada, en mal estat, que es conserva pendent de restaurar. Es realitza un nou sòcol de marbre en tota la planta baixa de l’edifici. S’han perdut, entre d’altres: a l’exterior les representacions d’una copa d’higea estilitzada que hi havia en els plafons; a l’interior el cel ras pintat i el llum aranya de ferro forjat. 

 

 

2006

María Esther Álvarez Pérez i Jesús Higueras Casares

Llicenciats per la Universitat de Salamanca, adquireixen la farmàcia.Retiren el rellotge de paret de pèndul, que es conserva pendent de restaurar. Restauren els plafons de fusta de la façana, reprodueixen el calaix que estava molt malmès i canvien la persiana metàl.lica per una de calada que no evita el robatori dels tiradors exteriors (els interiors, més petits, es retiren i conserven per evitar la seva desaparició). 

 ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre la llinda, el calaix continu de fusta que reprodueix la dimensió de l’original, per bé que, segurament, amb una solució diferent del frontal (abans de vidre pintant i ara de fusta amb lletres metàl.liques sobreposades. 
Sobre el parament, a banda i banda de cada obertura, per sobre del nou sòcol de marbre, el plafó rectangular aplacat de fusta, amb motllura perimetral i mènsules que recolzen el calaix. 
Dins de les tres obertures l’emmarcat de fusta decorat amb rodó amb rebaix helicoïdal i, en les dues que són portals, les dues fulles batents (ara només s’utilitza la del xamfrà), i el fix superior que a Gran Via presenta un vitrall policrom emplomat amb una representació de la copa d’higea en el centre (l’altre està guardat pendent de restaurar). 

Interiors 

En la sala de vendes: 
-El conjunt d’armaris que cobreixen les parets amb: franja inferior opaca (sòcol de fusta, portes lliscants i filera de calaixos), lleixes de fusta en el centre (amb el mòdul central darrera el mostrador substituït) i cornisa amb frontis (amb els elements de l’arquitectura clàssic). Els panys estan modulats per pilastres (motllurades i amb capitell) i, en el centre del parament frontal, sobresurt un mòdul limitat per pilarets exempts rodons. 
El conjunt integra dues portes d’accés a espais interiors amb vidre matejat amb la paraula LABORATORIO i DESPACHO i dos vitralls policroms emplomats amb les figures de Sant Cosme i Sant Damià. 
-El taulell de fusta amb sòcol i sobre de marbre negre, amb un tram central del frontal sobresortint flanquejat per dues columnes. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.