Farmàcia Guerra

Carrer Gran de Gràcia 166 | BARCELONA | Gràcia | 08012 | Tel. 932 17 86 86
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1851 per Josep Vila i comprada per Enric Guerra sobre l’any 1880. Actualment la regenta el seu besnet, de nom també Enric. Conseva els aparadors interiors de vidre emplomat i una col•lecció d’estris antics.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Guerra forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1851

José Vila Retana

Compra el solar el 1850 i construeix un edifici on instal.la el seu negoci en els baixos, una farmàcia drogueria, anomenada La Antifola, i l’habitatge en el pis. Inaugura la farmàcia el 1851. Anys més tard s’incorpora a la farmàcia Enrique Guerra i Pitxot que vivia a Sarrià, estudiava a Barcelona i feia les pràctiques a la farmàcia.

1891

Enrique Guerra i Pitxot

Quan mor José Vila el 1882, la seva muller i el seu fill decideixen vendre la farmàcia a Enric Guerra ja que ells no farmacèutics. La va comprar de mica en mica fins que el 1891 l’adquireix definitivament. Abandona la part de drogueria.

1918

José Guerra i Cortés

Passa al fill petit d’Enrique, José Guerra i Cortés ja que el seu germà gran va morir de tuberculosi. El 1926 es celebra el 65è aniversari amb una publicació que recull la nova decoració de l’establiment de la qual es conserva la configuració de la sala de vendes i els aparadors i rètols de bronze de la façana de Gran de Gràcia.

1951

Enric Guerra de Balanzó

Grava el seu nom en el vidre fix sobre la porta de Gran de Gràcia i realitza el tancament que es conserva en les obertures del carrer Astúries, amb aparadors que reprodueixen els del carrer gran.

1980

Enric Guerra Mercadal.

Agafa el negoci quan mor el seu pare. Cap a l'any 2011 es rehabilita la façana de l'edifici i s'elimina l'enllumenat exterior del local. 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 235.

Entrevista a Enric Guerra per la Ruta dels Emblemàtics

https://rutadelsemblematics.cat/barcelona-farmacia-guerra.html

 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament, en la façana de gran de Gràcia, els rètols de bronze de 1926 (les lletres retallades de la llinda amb el nom FARMACIA GUERRA i les plaques a banda i banda de la porta central amb el text FARMACIA FUNDADA EN 1851 i DOCTOR GUERRA CORTÉS ANALISIS). Sobre el parament, en el carrer Astúries, prop de la cantonada, el plafó de vidre pintat pel darrera, amb el nom FARMACIA GUERRA en lletres daurades i, en el centre, la representació, mal conservada, d’una ma treballant en un morter. Dins de les obertures, tant en els aparadors com en les que tenen porta, el tancament de fusta amb tres franges: sòcol plafonat, fix superior de vidre transparent amb lletres daurades (conservant les del carrer Astúries i la porta de Gran de Gràcia) i vidre central. 

Interiors 

A la sala de vendes: 
-La configuració de l’espai, amb els elements de l’estructura (pilars rodons amb capitell que recolzen bigues calaix penjades) i la decoració amb motllures lineals de guix en el cel ras i els paraments. 
- Sobre el parament de Gran de Gràcia, la vitrina a banda i banda de la porta. 
- En les obertures amb aparadors, el sòcol de fusta plafonat i el tancament de vidre emplomat amb lateral i sostre corbats. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.