Farmàcia del Carme

Carme 84 | Barcelona | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 93.442.57.35
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1884 per Casellas y Hermanos. L’any 1914 Josep Puig i Cadafalch realitza la decoració modernista exterior i interior que encara es conserva, si bé que parcialment oculta.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia del Carme forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

Antecedents 

El 1882 el propietari Enric Macià construeix l'actual edifici en terrenys que havien estat de l'antic convent de Caputxins. 

1885

Casellas y Hermanos

Primera titularitat documentada a l’Anuario del Comercio (Bailly-Bailliere) al carrer del Carme, 84.

 

1888

Eduard Casellas

A partir d’aquest any, el titular passa a ser Eduard Casellas en solitari.

 

1899

José Tarrés i Boada

Adquireix el negoci, que continua actualment regentat per la seva família. El 1914 encarrega la decoració modernista atribuïda a Josep Puig i Cadafalch. Els mosaics són de Lluís Brú Salelles. El 1927 mor Tarrés i la farmàcia passa a mans del seu fill Josep Maria Tarrés i Piera. El 1977 es feren obres de reforma interior que van amagar part de la decoració original. L’any 1982 mor Tarrés i Piera i  la farmàcia inicia un període de tres regències. L’any 1982 per Rafael Hernández Massana. Entre 1982-1987 el titular va ser d´Antoni Broggi Coma i del 1987-1990 Carme Guiu Pujol. A finals de 1990 torna la titularitat de la farmàcia a la família Tarrés de la mà d'Agnès Tarrés i Oller, besnéta del propietari original. 

 

2020

José González Vázquez

El mes de juliol de 2020 Agnès Tarrés traspassa la farmàcia a José Vázquez que inicia una restauració interior per recuperar la decoració modernista tapada el 1977.

 

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 176.


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

La decoració exterior s’emmarca en els muntants (o brancals) de les obertures i en una llinda continua que abraça les tres obertures. En aquests indrets es desenvolupen uns plafons en uns marcs de pedra tallada on s’inscriuen uns mosaics representant motius florals llevat del de la cantonera que conté el nom d’un dels propietaris de la botiga, damunt del qual, i en pedra tallada amb motius florals, s’inscriuen les inicials d’un segon propietari. La llinda conté el nom del negoci realitzat amb mosaic i al damunt, i entre els balcons de la planta entresòl, corona els muntants una decoració floral realitzada amb pedra. El bastiment de la porta d’accés és metàl·lic, amb uns muntants que deriven en ramificacions florals. 

Interiors 

Malgrat que un seguit de reformes han amagat part de la decoració interior, sobre l'actual cel-ras encara es conserven les motllures florals dels sostres i, a la rebotiga, l’estructura d’un moble de vitrines i prestatges. També conserva el moble de la caixa, amb una base de fusta tallada amb sobre de marbre, damunt del qual es disposa una estructura de ferro forjat emmarcant uns tancaments de vidre. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.