Farmàcia de la Llana

Plaça de la Llana 11 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08003 | Tel. 933195921
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia documentada des del 1710. Adquireix notorietat quan Josep Cases —reputat farmacèutic— inventa la “solució Cases”, un reconstituent per a múltiples malalties i dolors. Es conserva la decoració modernista projectada el 1910.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia de la Llana forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1710

Josep Saurina

El seu nom consta als arxius del Col·legi de Farmacèutics com a primer titular ubicat a la plaça de la Llana.

Les primeres referències que trobem daten de l’any 1600, quan la família d’apotecaris Saurina regenta l’establiment, si bé algunes fonts parlen que era al carrer de la Bòria. En tot cas, a partir del 1710 ja està documentada en aquesta ubicació a nom de Josep Saurina com a primer titular ubicat a la plaça de la Llana com consta als arxius del Col·legi de Farmacèutics. L'any 1857 l'establiment apareix en la guia comercial "El Consultor" amb Josep Saló com a titular. L'any 1864 la farmàcia és propietat del Sr. Teixidor. El 16 d'agost de 1864 Teodor Aviñó i Boix compra la farmàcia. En els seus inicis realitzaven molta tasca de laboratori i produïen medicaments que enviaven a tot el país i a Amèrica. La filla es va casar amb Josep Cases i Valls, inventor de la "solució Cases", un reconstituent per a múltiples malalties i dolors. A la mort del farmacèutic, es va casar en segones núpcies amb Joaquim Puchades qui va heretar el negoci. El nét, Josep Cases i Aviñó va ser el continuador de la nissaga familiar al cap del negoci. L'establiment va seguir en mans de la mateixa família de generació en generació. El 2015 la titular de la farmàcia passa a Lourdes Vázquez, qui l'amplia, però respectant els elements originals de l'edifici així com la decoració modernista datada al 1910 segons fonts orals. 

 

2019

Zoila Agramonte

Adquireix la històrica farmàcia i en fa una restauració que hi torna tota la seva esplendor.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’un moble de fusta aplacat a la façana que ocupa tota la superfície de la botiga. Els dos accessos tenen la mateixa configuració; és a dir, unes fusteries amb una porta vidriera central amb dos laterals, també de vidriera, amb uns porticons plegables de tancament. Sota la balcona del primer discorre una llinda contínua, de fusta, amb lletres pintades amb un plafó arrodonit a la cantonada, també de fusta, amb caràcters pintats amb el nom del farmacèutic i la reproducció de diverses medalles. 

Interiors 
Conserva gairebé tota la decoració modernista, amb vidres esmerilats amb motius florals, mobles de prestatges amb treball d’ebenisteria presentant línies corbes i motius florals com palmells i altres elements del llenguatge modernista. Conserva també el moble de la caixa amb elements de metall i vidres esmerilats. Cal fer menció del mosaic hidràulic, un model de diversos colors que presenten una barreja de motius geomètrics i florals. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.