Farmàcia Costa Miralbell

C/ Muntaner 83 | BARCELONA | Eixample | 08001 | Tel. 934530879
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1926 pel farmacèutic Xavier Català. Disposa d’una de les portalades més icòniques de la ciutat. És tot un exponent del modernisme, gràcies al sensacional conjunt de formes i colors creat per l’ús del vidre i la forja.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Costa Miralbell forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC. RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1926

Xavier Català Vives

Inaugura la farmàcia el 26 d’agost del 1926 segons consta en l’arxiu del Col·legi de Farmacèutics. Aquest fet explica el seu modernisme tardà i un punt més evolucionat com es pot veure en el tancament exterior que es conserva. A l'interior es decora la botiga amb armaris amb vitrina de fusta tornejada en les parets laterals i en la divisòria que separava de la rebotiga on vivia la família. Segons la bibliografia hi havia un taulell de fusta a joc i llums de forja que representaven dues àguiles bicèfales en les parets. L'any 1944 passa a Lluís Sanclemente Garriga i l'any 1982 passa a Josep Enrich Balcells. 

 

2011

Ernest Costa Miralbell

Compra la farmàcia a Josep Enric Balcells. Realitza una reforma interior que uneix la botiga amb la rebotiga amb projecte de LO+CA Arquitectos (Daniel Lorenzo i Carlota Casanova) i Pepe Ramos. Es conserva i restaura el tancament exterior tot i que es substitueixen els vidres trànslucids al voltant dels ovals pintats per vidre pla transparent. A l'interior es conserven els armaris de fusta laterals, però sense portes i pintats de blanc, i s'elimina la divisòria amb l'armari i el vitrall superior de la paret frontal a l'entrada, de la qual es conserva només el relleu de ferro traslladat a una posicio lateral. 


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Dins de l’obertura, el tancament de perfils xapa i xapa repujada d’acer amb vidre imprès policrom, simètric amb: 
- En el centre, dues fulles batents, amb grans tiradors exteriors de forja de formes vegetals, amb llinda en arc. 
- A banda i banda, un fix lateral amb la mateixa composició que la porta: sòcol inferior de xapa repujada, de límit superior ondulat; franja superior de vitralls ocres, i vidres actualment transparents en la franja central. 
- Per sobre de la llinda un vitrall de composició simètrica, de formes rectangulars, amb vidre imprès de colors groc vermell i blanc. A cada costat hi ha un oval de color vermell amb una autoclau (a l’esquerra) i un microscopi ( a la dreta) gravats a l’àcid. En la reforma de 2011 al voltant d’aquests ovals es van substituir els vidres impresos per d’altres transparents. 
- Sobre el centre del vitrall, la representació de la copa de Higea de forja artística, pintada en dos colors. 
- Sobre la part superior del vitrall, la garlanda oculta per la persiana. Sobre el parament i ocultant el calaix de la persiana enrotllable, el rètol de perfils i xapa de ferro amb caràcters repujats pintats i decoració de formes vegetals, dividit en 3 segments: 
- En els extrems, dos peces simètriques amb el número de la finca “83” de línies ondulades. 
- En el centre, un gran plafó amb caràcters irregulars que indica “FARMACIA”. 

Interiors 

La reforma realitzada l’any 2011 transformà substancialment l’interior de l’establiment: 
- Eliminà la divisòria entre la botiga i la rebotiga, de fusta amb armari amb vitrines, a joc amb els de les parets laterals, i el vitrall superior amb especejament radial de fusta i vidre imprès groc. 
- S’ha conservat el relleu de ferro forjat que hi havia en el centre del vitrall, el qual s’ha col.locat a l’esquerra sobre el tancament de l’entresolat. Representa un gerro amb branques i fulles i dues serps que es cargolen en la base. 
- Dels armaris amb vitrina de les parets laterals, s’han retirat les portes i el marcs de la lleixa superior, amb elements tornejats, i s’han pintant de blanc. Només les potes, els plafons inferiors i la cornisa superior permeten identificar-los. 


Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia de les botigues emblemàtiques de Barcelona.