Farmàcia Costa Codina

Gran Via de les Corts Catalane 566 | BARCELONA | Eixample | 08011 | Tel. 934547277
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada 1906 pel Sr. Calleja. Després d’haver tingut diferents titulars, des del 2011 la regenta Josep Costa Codina. En destaquen la decoració interior, especialment un refinat treball d’ebenisteria i dues grans pintures al sostre. 


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Costa Codina forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1906

Francisco de Paula Calleja

Primer titular de la farmàcia. Les seves inicials figuren en la llinda amb doble arc que separa els dos àmbits històrics de la farmàcia.  El 1923 passa a Artur Carulla Ambrós, que manté la decoració (inclòs el nom de Calleja gravat a l'àcid a la porta) i introdueix el nom en el rètol. Anys més tard s'eliminen tots els elements exteriors i es realitza l'estructura que es conserva. El 1945 a la mort d'Artur passa al seu fill Josep Ma Carulla Canals. El 1946 passa a Antoni Viader Font . El 1947 a la mort d'Antoni passa al seu germà, Narcis Viader Font. L'any 1955 passa a Oriol Guixà Planell. El 1956 passa a Lluís Amargós Anoro. El 1974 passa a Magdalena Martínez Matas. L'any 1976 passa a Ana Mª Arrufí Batllevell. El 2005 passa a Mª Lourdes Sanchís Foret.

2011

Josep Costa Codina

Compra la farmàcia a M. Lourdes Sanchís Foret.  El 2014 afegeix al rètol el nom «COSTA CODINA» en lletres retallades. 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 172.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Sobre el parament, el nou frontis que sobresurt uns 30 cm, que engloba la obertura de l’establiment i el portal de l’escala de veïns i que arranca de la vorera i passa per davant de la barana del primer pis, amb: 
- aplacat de pedra, que retorna en els brancals, amb cornisa i fris amb dentells i amb un sector refós per sobre del nivell de la llinda, amb motllura perimetral amb cantonades convexes en les cantonades de les obertures, amb el rètol de lletres retallades daurades “FARMACIA” sota el qual s’ha afegit recentment el nom actual; 
- aparador en els 2 brancals de la farmàcia, amb marc de llautó amb un petit fris de dentells i sòcol. 
A l’interior de l’obertura, el tancament reculat amb porta central, de fusta amb llinda amb arc d’inflexió, i els aparadors exteriors, amb cantonada arrodonida, que continuen els dels brancals i sòcol de marbre. 

Interiors 

En els dos primers àmbits de la sala de vendes: 
- El conjunt de treballs d’ebanisteria. 
En el primer àmbit: els armaris de les parets, amb vitrines que contenen una col.lecció d’elements vinculats a l’activitat (pots, medicaments, estris, publicitat,..) amb una cornisa ondulada amb elements en relleu en les valls i, de gran dimensió, en les crestes; el taulell amb front i batent lateral amb motllures sobreposades a joc amb les del fix dels armaris i la porta a l’escala de veïns. 
En el segon àmbit, la cornisa superior, igual a la dels armaris del primer àmbit, en les parets laterals i la llinda a la zona reformada. 
Separant els dos àmbits, el revestiment dels brancals i la llinda amb doble arc. 
- El cel ras amb motllura quadrangular paral.lela als murs i rodona en el centre envoltant una pintura. La del primer àmbit representa l’interior d’una apotecaria amb personatges amb vestimentes del segle XIX, la del segon semblen elements vegetals. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.