Farmàcia Comas

Plaça Sant Pere 5 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08003 | Tel. 933 19 12 38
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1898 per Josep Huch. A mitjans del segle XX passa a Ricardo Nadal, farmacèutic molt estimat al barri. L'actual titular és Mª Nieves Comas Castellá. En destaca el revestiment de la façana i el mobiliari interior.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Mª Teresa Antón Gimeno forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS RESSENYES HISTÒRIQUES 

1899

José Huch

A l’Anuario del Comercio de 1899 conta com a titular José Huch i la situa al carrer Rec Comtal, 3.

1948

Francesc Pérez

La família Huch va regentar la farmàcia fins el 1948, quan la traspassa a Francesc Pérez.

1956

Ricardo Nadal

Un anunci del diari La Vanguardia de 14 de juliol de 1956 n’acredita la titularitat. Nadal és qui dona el renom a la farmàcia, era molt estimat al barri. Les seves inicials es conserven encara damunt de la porta que comunica amb la rebotiga. Després del Sr. Nadal es traspassa novament, però no disposem de dades del titular.

1998

Elena Salgàs Tolosa

2012

Maria Teresa Antón Gimeno

2019

Neus Comas Castellá

Adquireix la farmàcia el 28 de gener de 2019.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1899, pàg. 885). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 53.

Document aportat per Maria Teresa Antón Gimeno amb datacions dels titulars.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’un moble de fusta aplacat i muntat damunt un sòcol de marbre negre que sobresurt del ras de façana, amb un calaix a la llinda que abraça les tres obertures, la qual cosa, juntament amb una cornisa contínua simple, dona continuïtat al moble a les dues façanes de l’edifici. Les portes d’accés han estat substituïdes per modernes estructures de vidre. Els muntants verticals (emmarcaments) dels aparadors i vitrines presenten talles de fusta formant cassetons i emmarcant vidres pintats de color verd. 

Interiors 

Conserva una bona part de l'antic mobiliari, un notable treball d’ebenisteria que s’estén pels murs perimetrals formant prestatges amb armaris baixos. Es tracta d’una estructura rematada per un fris continu amb relleus de talla classicistes, suportat per fines columnes acanalades en espiral amb capitells, també de talla, d’estil clàssic. Destaca un frontó corb coronant el fris amb el relleu del símbol dels farmacèutics. El sostre, malgrat ha estat pintat modernament, presenta l’estructura clàssica de cassetons. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.