Farmàcia Antonio Torres

Carrer Aribau 62 | BARCELONA | Eixample | 08011 | Tel. 934 53 92 20
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Farmàcia fundada el 1917 pel Doctor Torregrosa. Es traspassa en diverses ocasions fins que l’any 1987 l’adquireix Antonio Torres. El nou propietari en reforma l’interior, degut al seu mal estat, i restaura la magnífica façana modernista.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Torres forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1917

Doctor Torregrossa

Funda la farmàcia en un edifici del 1895. Amb els anys es traspassa en diverses ocasions. Posteriorment passa a Rocabruna i més endavant passa a Masdevall. Sobre l'any 1947 passa a Josep Maria de Pomés Turull.

1987

Antonio Torres

Elimina el mobiliari interior a causa del seu mal estat i restaura la magnífica façana modernista. A l'exterior s'eliminen els vidres gravats a l'àcid de les portes, amb la inscripció Farmacia i Dr Torregrosa, i una de d'elles es transforma en aparador. Es fa un nou tancament reculat formant un cancell que permet mantenir la porta exterior amb la fulla obertura. A l'interior s'elimina tot el mobiliari i es col.loca un cel ras que, probablement, oculta les pintures amb motius florals que decoraven el sostre.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 165.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

L’estructura que constitueix un nou pla de façana, de composició simètrica, que oculta el pilar de fosa de l’edifici per obtenir dues obertures de la mateixa dimensió, amb fusteria on manquen el vidres gravats originals. 
- Els brancals i l’agulla central, d’uns 20 cm de gruix, amb sòcol de marbre blanc amb vetes verticals, per davant del de l’edifici (el del mig substituït), i plafons de fusta pintada amb elements sobreposats (arestes, sanefa sobre el sòcol, cornisa i frontis) amb motius vegetals i rombes, tres dels quals emmarquen plafons de vidre pintat pel darrera, amb el número de la finca 62 en els laterals i una creu vermella en el centre. 
-El calaix de fusta d’uns 40 cm de gruix, que fa de llinda ondulada sobre les dues obertures i l’agulla central, amb decoració sobreposada com la dels brancals i amb plafó frontal de vidre pintat pel darrera, amb el text Farmacia. 
-Dins de les dues obertures, el tancament de fusta amb fulla batent (ara només s’utilitza una) amb plafó inferior amb decoració rebaixada, tirador daurat, llinda i tarja superior amb emmarcat amb ondulació paral.lela a la del calaix exterior, i un element de fusta calada per ajustar-se a la llinda recta de l’interior. 

Interiors 

Els elements de la decoració original que es conservin ocults pel cel ras o altres revestiments. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.