Farmàcia Aguilar

Ausiàs Marc, 31 | BARCELONA | Eixample | 08010 | Tel. 93 302 19 58
Activitat: Farmàcia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Inaugurada l'any 1904 per Lluís de Salomó aquesta joia del modernisme conserva molts elements originals, com ara la magnífica façana exterior amb els seus vitralls i gran part del mobiliari interior.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Farmàcia Aguilar forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

 

1904

Lluís de Salomó i Viladesau

Obre la seva farmàcia amb treballs d’ebanisteria d’Angrill i Raig. El 1918 Salomó mor de grip espanyola i continua la seva dona. L'any 1925 passa a Arnaldo Izard Álvarez de Lara. Als anys trenta passa a Martí Sanchez i els seu hereus. S'eliminen els ornaments florals que remataven els armaris, malmesos durant la guerra civil. El 1982 passa a Carles Nordbeck Marsal que decapa els plafons de fusta de la façana per recuperar el color natural del roure (que havien estat pintats blancs) i restaura els vitralls de les portes. S'introdueix un nou taulell que imita l'original. 

 

2009

Francisca Aguilar Pérez

Pinta els paraments de color blau i sobreposa un paviment laminat sobre l’original de rajola hidràulica.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 161.

 ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 


El conjunt de línies modernistes (motius vegetals i línies corbes) amb aplacat de fusta envernissada que emmarca les dues obertures on es conserva, parcialment, el tancament amb vitrall policrom en la tarja, i la bandera de forja artística en el centre. 
-Sobre el parament, el frontis aplacat que defineix un nou pla de façana en tota la dimensió del local, de composició simètrica, amb: sòcol petri (recent); plafons de fusta sobre els brancals, amb línies ondulades sobreposades, formes vegetals rebaixades i flors en relleu en la part superior del brancal central, i rètol que actua com a llinda del conjunt, amb emmarcat de fusta amb braços ondulats en els extrems on es situa el número de la finca (els plafons de vidre pintat dels anys 1980) 
- En l’eix, sota les flors esculpides, l’element sortint amb estructura de forja artística que abraça el brancal i conté una caixa paral.lepipèdica amb el mot FARMACIA en els laterals i el número de la finca (31) en l’estret frontal. 
-Dins de les obertures, els elements que es conserven del tancament original (veure AUDET 1919), amb: dues fulles batents (que només es conserven en l’obertura dreta) amb sòcol amb decoració sobreposa i emmarcat de línies ondulades que diferenciava un cor envoltat de vitrall de colors que s’ha substituït per vidres bisellats, i amb tarja superior (conservada en les dues obertures) amb un gran vitrall amb tiges i flors de colors. 

Interiors 

El pilar de fosa, integrant de l’estructura de l’edifici, el paviment de rajola hidràulica amb motius geomètrics en colors blanc, gris i negre (ara ocult per un paviment laminat) i els elements que es conserven del treball d’ebenisteria en els dos àmbits de la sala de vendes: 
- els armaris que cobreixen les parets, amb composició simètrica en cada pany, amb: baixos amb portes lliscants; prestatgeries on es combinen mòduls estrets amb portes vidrades i mòduls més amples oberts, i cornisa ondulada sobre la hi havia cresteries esculpides. En l’àmbit darrera el mostrador els armaris integren dues portes i, en el mòdul central, s’utilitzen miralls com a fons de les lleixes (solució que també troben en farmàcies anteriors com la Sabatés establiment 231); 
- la decoració dels brancals i llinda de l’obertura que connecta els dos àmbits, amb aplacat i i mènsules esculpides; 
- els taulells, amb frontal amb decoració rebaixada similar a la de l’aplacat exterior, i sobre de marbre amb contorn ondulat; 
- els 2 tamborets. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.