Estanc Palau

Ronda Sant Pau 41 | BARCELONA | Eixample | 08015 | Tel. 672156769
Activitat: Estanc
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Estanc documentat des de l’any 1903. Martín Gili és el primer titular del negoci. Conserva molts elements del mobiliari modernista original, com el mostrador de taquilla on es venia la loteria, les prestatgeries o l’aparador de la façana.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

L'Estanc Palau forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1903

Martín Gili

Si bé la tradició oral parla de que l’estanc es fa fundar l’any 1888 pel matrimoni Josep Palau Bofarull i Dolors Manzanos, la realitat és que el primer titular documentat és el senyor Martín Gili el 1903. L’establiment consta com “estanco y ultramarinos” a l’Anuario-Riera de 1903. També sabem que l’any anterior Gili tenia el negoci situat al número 27 del mateix carrer. De fet a l’Anuario del Comercio de 1896 ja figura en aquest emplaçament. Martín Gili regentà el negoci ben bé fins el 1911 ja que el seu nom encara és present a l’Anuario del Comercio d’aquell any.

1921

Josep Palau Bofarull i Dolors Manzanos Alemany

Josep Palau figura com a titular del negoci a l’Anuario General de España de 1921. Molt possiblement ja ho era abans però no s’ha trobat documentació. Ells són els iniciadors de la saga dels Palau que regentaran el negoci durant la resta de segle XX. Durant els anys d’esplendor del Paral.lel fou una parada obligada per proveir-se de tabac per la nit. També val a dir que a la rebotiga de l’estanc es feien tertúlies bohèmies freqüentades pels clients de confiança.

L’estanc va disposar amb el temps d’una concessió com a administració de loteria. La taquilla d’aquesta administració, que porta el número 21 de Barcelona encara està intacta a l’estanc.

Anys més tard passa al fill de Dolors, Albert Palau, i a la seva muller Montserrat Condal, que bategen el negoci amb els seus dos cognoms. El matrimoni va portar el negoci fins a la defunció del marit. La vídua i el seu fill Albert Palau Condal varen continuar fins l’any 2000.

2002-2003

Restauració de l’edifici

El Patronat Municipal d’Habitatge restaura l’immoble i l’estanc, amb les vitrines policromes, l’aparador, els taulells, decapant-ne la fusta. Durant la guerra s’havien trencat els llums i els vidres gravats de l’aparador i els vidres pintats es van trencar o robar.

2010

Eduardo Hernández i Juan Carlos Quesada

Entrat el segle XXl l'estanc passa a mans de l' Eduardo Hernández i Juan Carlos Quesada, actuals responsables . L'any 2012 es retira la caixa registradora National i els expositors de fusta amb vidre inclinat existents sobre el taulell per instal.lar una vitrina de vidre. L'any2014 es substitueix la vitrina per una mampara amb perfils d’alumini fins el sostre que divideix longitudinalment la sala de vendes i obliga a desplaçar el gran llum del sostre. S’instal.la un aparell de climatització i es realitza un gran calaix penjat del sostre per ocultar l’unitat exterior. També aquest any en els aparadors de l’obertura esquerre es substitueixen les muntures metàl.liques i les lleixes de vidre i s’instal.len uns vitralls policroms nous en el tancament interior .

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Riera Solanich, E. ( 1902, pàg. 550; 1903, pàg. 316; 1904, pàg. 595 ). Anuario-Riera. Guía General de Cataluña. Barcelona: Imprenta Riera.

Bailly-Bailliere (1896, pàg. 885; 1900, pàg. 904; 1911, pàg. 1343 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Bailly-Bailliere (1921). Anuario General de España

Favà, Maria; Amorós, Carme. Guapos per sempre. Barcelona. Edita: Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Ajuntament de Barcelona (2007). Pàg. 209.

Fernéndez, Gumersindo; Ibáñez Enrique (2016). Comerços històrics de Barcelona. Valencia:Samaruc Editorial.

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 142.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

L’estructura aplacada que configura un nou pla de façana en l’àmbit del local, els braços i mecanismes del tendal i l’estructura de forja artística de la bandera. Sobre el parament, el pòrtic que envolta els forats arquitectònics amb sòcol de marbre vermell on arrenquen els muntants de fusta amb decoracions rebaixades que es perllonguen amb cartel.les que divideixen una faixa horitzontal de fusta calada i recolzen el calaix superior amb emmarcat de fusta. Els plafons són tots recents, inclòs el de la vitrina sobreposada de l’agulla central amb emmarcat de fusta i base i cornisa motllurades Dins de les obertures, els elements del tancament, amb una solució similar adaptada a l’amplada diferent, amb: porta batent central, aparadors laterals amb sòcol de marbre vermell, i fusteria amb una doble faixa de vidre catedral ocre amb llistons mitxtilinis sobreposats, una que es manté en el pla de façana i la inferior que ressegueix el perímetre dels petits vestíbuls exteriors 

Interiors 

En la sala de vendes, les prestatgeries que cobreixen les parets i el trasdosat de la façana, que configuren un conjunt de fusta pintada rematat per una cornisa amb fris continu que envolta tot l’espai, així com el taulell amb frontal de fusta i sobre de marbre blanc enllaçat amb el moble taquilla de l’antiga loteria, i el llum penjat.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona. 


Aquest estanc és un dels establiments inclosos dins la Ruta dels Emblemàtics.