Escribà

Rambles 83 | BARCELONA | 08002 | Tel. 93.301.60.27
Activitat: Pastisseria

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Escribà

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.