El Sortidor

Plaça del Sortidor 5 | BARCELONA | 08004 | Tel. 933 28 44 08
Activitat: Restaurant

Ruta dels Emblemàtics. El Sortidor

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. El Sortidor

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. El Sortidor

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. El Sortidor

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. El Sortidor

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. El Sortidor

© Joan Bueno. Tots els drets reservats