El Rei de la Màgia

Princesa 11 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08003 | Tel. 933 19 73 93
Activitat: Botiga de màgia
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Fundada el 1893, és la botiga de màgia més antiga del món. Manté gran part de la decoració original. Visita obligada pels amants de la màgia d'arreu, tant professionals com afeccionats, de totes les edats.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

El Rei de la Magia forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D'INTERÈS RESSENYES HISTÒRIQUES 

1894

Joaquim Partagàs Jaquet

A l’Anuario del Comercio consta com a botiga d’«objetos de física». El 1896, a l’Anuario-Riera ho fa com a «tienda de juegos de manos».

Joaquim Partagàs neix el 1848 al carrer de la Princesa, 45. A vint anys marxa a l’Argentina i es fa famós com a prestidigitador. Torna a Barcelona el 1878 i obre la primera botiga de màgia de l’Estat amb el nom d’El Rey de la Magia, el mateix títol que ell exhibia en les seves actuacions. Es diu que la botiga estava situada al carrer de la Princesa, 5, si bé la primera referència documentada en els anuaris del 1888 la situa en el número 12 del mateix carrer. El 1893 ja consta en el número 11.

 

1931

Carles Bucheli i Sabater, de nom artístic Carlston

Aquest mag adquireix el negoci quan mor el seu amic Partagàs. La data de fundació del 1881 que figura a la façana és fruit de la reforma que realitza aquell. Segurament la tria per raons esotèriques, ja que es tracta d’un número capicua.

 

1981

Joana Grau i Bucheli

La neboda de Bucheli hereta el negoci i el regenta, juntament amb el mag Flip Hallema, fins al 1983.

 

1984

Josep M. Martínez i Rosa M. Llop

Restauren la façana i l’interior sense modificar-ne l’aspecte original. Segueixen amb la mateixa activitat.

2021

Pau Martínez Llop

Agafa les regnes del negoci qua els seus pares es jubilen.

 


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’un aplacat de fusta pintada de color vermell que s’estén pels laterals i forma una llinda on s’inscriu, amb lletres pintades, el nom de l’establiment. En els muntants laterals, que no arriben al terra, es disposen dos mobles vitrines. La porta d’accés està flanquejada per dos petits aparadors formant una petita zona de vestíbul. 

Interiors 

Conserva una bona part de l’antic mobiliari consistent en un mostrador amb vitrines a la part superior, diversos mobles de prestatges i armaris vitrines. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.