Drogueria Rovira

Carrer dels Madrazo 127 | BARCELONA | Sarrià -Sant Gervasi | 08021 | Tel. 932 00 95 29
Activitat: Drogueria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Fundada el 1910, manté la seva identitat i singularitat tot posicionant-se com un referent de prestigi del sector. Compta amb 30.000 referències entre drogueria, productes químics, restauració, raspalleria, plàstics i parament de la llar.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Drogueria Rovira forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

Antecedents 

1910

Jaume Rovira Creixell

Obre una drogueria al carrer de la República Argentina, si bé el 1934 la trasllada al carrer de Pàdua i, el 1936, al carrer de Saragossa.

 

1940

Ramon Rovira Auleda

El fill d’en Jaume ubica la drogueria al seu emplaçament actual amb el nom de «Droguería Galvany de Ramon Rovira».

 

1972

Montserrat Rovira Vendrell

Ramon Rovira traspassa el negoci a la seva filla i al seu gendre, Francisco Segarra, i passa a dir-se Droguería M. Rovira.

 

1982

Ramon Segarra i Rovira

La quarta generació entra a treballar a la drogueria incorporant nous productes, entre d’altres la raspalleria especialitzada.

 


L'any 1910 Jaume Rovira Creixell obre a la Republica Argentina 59 la "Drogueria Aceites y jabones". El 1934 la drogueria es trasllada al carrer Padua i després al carrer Saragossa 127. Un temps després passa a Ramon Rovira Auleda. El 1992 es renova la imatge corporativa i el 2006 la drogueria obté el distintiu arrelat a la ciutat. El 2010 es celebra el centenari amb la publicació d’un llibre i el disseny d’un logotip commemoratiu que es grava en un vidre de l’aparador i en una vitrina interior. Es realitza el rètol de xapa retallada que reprodueix la forma de l'original de fusta, malmès, que es conserva a l'interior. ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els elements puntuals sobreposats al voltant de l’obertura i els del vestíbul exterior del seu interior. 
-Els elements metàl.lics fixats sobre el parament: les vitrines que es pleguen sobre els brancals, en la llinda el rètol que reprodueix en part l'original de fusta realitzat amb xapa retallada i, a la dreta, el suport de forja d’un antic rètol bandera. 
-Els elements de fusta envernissada i vidre a l’interior de l’obertura: el bastiment amb tarja en el pla interior de la façana; el tancament dels aparadors laterals i el reculat amb porta lateral, i les muntures metàl.liques de les lleixes de vidre de l’aparador. 

Interiors 

En la sala de vendes, el paviment de rajola hidràulica crema, la caixa registradora National i el mobiliari de fusta envernissada: la calaixera en tota la longitud de la paret dreta; els diversos taulells que hi ha davant (el que té vitrina superior, els de calaixeres interiors,..), i les vitrines i prestatgeries del primer àmbit. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.