Colmado Cerdà

Aribau 180 | BARCELONA | Eixample | 08036 | Tel. 93 218 25 40
Activitat: Colmado
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

El Colmado Cerrdà forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1911

Francisco Vila

Si bé fons orals parlen que l’any 1906 en aquest local hi havia una botiga d’ultramarins, la primera refeència documentada la trobem a l’Anuario del Comercio de 1911 on hi consta una botiga de “comestibles” a nom de Francisco Vila.

1922

Pedro Cerdá Calvet

El negoci passa a Pedro Cerdá Calvet que continua com a ultramarins conservant el mobiliari.

1960

Joan Cerdá Serdà

S’incorpora el fill de Pedro, Joan Cerdá Serdà que estudiava comerç i el qual ja de petitet estava vinculat al negoc.

1980

Reforma de la botiga

Es reforma la botiga canviant el tancament, paviment, cel ras,.... conservant els armaris de les parets. Aquests, al llarg dels anys, han anat canviat de color (el més antic que es recorda era verdós) i, en les dues franges inferiors, s’han retirat els calaixos i les portes de vitrina corredisses.

2004

Carlos Balada Cerdà

El negoci passa al nebot d’en Joan, Carlos Balada Cerdà, que ja hi treballava des de principis dels anys 80.

 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1909, pàg. 1211; 1911, pàg. 1226). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 134.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

La configuració del tancament amb: plafó per sobre de l’imposta i fusteria per sota (ara amb bastiments substituïts per alumini) amb aparadors laterals en l’obertura d’accés. 

Interiors 

En la sala de vendes, l’estructura dels armaris de fusta pintada que cobreixen totes les parets i integren el forat de pas a la rebotiga. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.