Cereria Subirà

Baixada Llibreteria 7 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 93.315.26.06
Activitat: Cereria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

 Una de les botigues icòniques de la ciutat de Barcelona tant en l’àmbit arquitectònic com per la tradició cerera que acumula. Visita obligada per als amants de les botigues emblemàtiques.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Cereria Subirà forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 


Antecedents

El 1842, la vídua del cerer Jacint Galí té ubicada la cereria que el seu marit havia fundat anys abans al carrer de la Plateria, 37. El seu dependent, Martí Prat, compra el negoci temps després, constant l’any 1849 com a propietari del negoci en els anuaris publicitaris de l’època. Els seus tres fills segueixen l’ofici, però, finalment, Jaume i Martí compren el 1881 la cereria de Valentí Quintana i s’estableixen al carrer dels Corders, 12, amb el nom de «Prat Hermanos». L’altre germà, Antoni, es queda al carrer de la Plateria, 12, fins que el 1910 s’instal·la a l’emplaçament actual, on aleshores hi havia la botiga de teles de Pau Despatx anomenada La Argentina, de la qual conserva la decoració.

 

1910

Antigua Cerería Hijos de Martín Prat

Antoni Prat trasllada el negoci del carrer de la Plateria, 12, a la ubicació actual (abans baixada de la Presó, 7).

 

1939

Cereria Subirà

Acabada la Guerra Civil, el cerer de Vic Paulí Subirà es fa càrrec del negoci i la seva família l’ha seguit regentant fins avui.
ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Unes pilastres de fusta motllurada que contenen decoracions grotesques emmarquen l’espai exterior de la botiga. Arrenquen d’una base d’obra aplacada de marbre i estan unides a mitja alçada per una faixa motllurada de fusta que a mode d’arquitrau està sostingut per tres columnes salomòniques, amb base i capitell de motius florals, realitzades amb pedra artificial. Dita faixa combina una decoració en talla de motius florals (garlandes) i els cartells anunciadors de l’establiment amb caràcters pintats sobre fusta. El nivell superior és més simple i destaca el nom de l’establiment amb grans caràcters de fusta sobre una llinda motllurada simple, també de fusta. En les reformes de 1985 es va eliminar un emmarcament superior de fusta, sota del qual van aparèixer motius decoratius pintats originals de l'edifici. 

Interiors 

En els murs laterals es conserva tot el mobiliari original del segle XIX consistent en armaris, prestatges, calaixos i portes amb la policromia original. També els mostradors i el moble faristol de la caixa. Destaca una escala del tipus imperial que condueix a la part superior dels murs laterals on també es disposen prestatges. A la paret que separa la botiga i l'antic magatzem i després obrador hi ha una estructura de fusta aplacada que ha tingut diversos motius decoratius: un rellotge en època de "La Argentina", unes inicials quan es va convertir en cereria i actualement l'escut de la ciutat de Barcelona. Damunt dels muntants de l’arrencada de la barana d’escala es localitzen sengles escultures metàl·liques representant dues donzelles mostrant una torxa on hi havia els fanals de la primitiva il·luminació de gas. Les baranes de l’escala i dels passadissos de les dues galeries laterals són de ferro de fosa (balustres) i passamà de fusta. El paviment presenta un mosaic hidràulic bicolor (blanc i negre) formant un escacat. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.