Cereria Abella

Sant Antoni Abat 9 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 93 441 09 07
Activitat: Cereria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Negoci fundat el 1900 per Francesca Abella en un primer obrador situat a la plaça del Padró. Amb els anys, s’ha convertit en una de les empreses punteres del sector. Conserva gran part del mobiliari original.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Cereria Abella forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1900

Cereria de la Sagrada Família

Francesca Abella, provinent del Pallars, obre un petit obrador de ciris a la plaça del Pedró, 2. 

El pare de Francesca Abella, un repartidor que portava encàrrecs de Barcelona a Isona, un poble del Pallars, té un accident i mor deixant el deute dels ciris que porta. La família envia la seva filla a Barcelona per treballar en una cereria per tal de saldar el deute. S’enamora de l’ofici i, un cop liquidat el deute, munta amb els seus propis recursos la seva cereria. Hi posa el nom de «Cereria de la Sagrada Família» en honor del pare Manyanet, parent seu i fundador de la Congregació de la Sagrada Família. Actualment el negoci el regenta la cinquena generació de la família.

 

 

1949

Cereria Abella

Trasllat a l’emplaçament actual, on disposa de botiga i d’obrador, si bé des del 1970 la producció es fa tota a Sentmenat.

 

 


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

L'obertura és de disseny simple, amb l’estructura d’un senzill calaix motllurat situat a la llinda que disposa el nom de l’establiment esgrafiat damunt vidre. Els muntants no disposen de cap element decoratiu llevat dues talles de fusta que presenten motius florals situades sota mateix del calaix de la llinda. 

Interiors 

L’estructura del portal conforma un vestíbul amb aparadors, realitzats amb fusta muntats damunt d’un sòcol d’obra, situats a cada costat d’una porta d’accés a l’interior també de fusta de doble full amb vidres bisellats. Es conserven els taulells mostradors i els prestatges, amb vitrines que es desenvolupen fins el nivell del sostre. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.