Casa Gispert

Sombrerers 23 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08003 | Tel. 93.319.75.35
Activitat: Fruita seca
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Casa Gispert ven productes colonials des de 1857: fruita seca, fruita dessecada, cafè, te, cacau, espècies... Manté actiu l’antic forn de llenya, únic a Europa, per torrar la fruita seca.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Casa Gispert forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1857

Francisco Juliá

Primer titular del negoci, documentat com a botiga de comestibles a la guia El Consultor. Existeix publicitat dels anys vint del segle passat que situa la seva fundació el 1851 i altra, el 1853. El primer anuari que n’acredita l’existència, però, data del 1857.

 

1881

Joaquim Cabot

Figura com a propietari del negoci, que funciona també com a drogueria segons recull l’Anuario del Comercio.

1894

Argemí y Cuadrenys

El negoci és propietat de la societat Argemí y Cuadrenys com acredita l’Anuario de Comercio. El dia 5 de desembre del 1911, el metge de Centelles Josep Gispert compra la botiga a Francisco Cuadrenys per als seus dos fills, Enric i Alfons; d’aquí el nom de la botiga: E & A Gispert. L’orientació del negoci rau en la distribució dels productes a l’engròs. El 1993, la vídua d’Enric Gispert –l’últim de la nissaga­– traspassa la botiga als germans Margenat, que decideixen obrir la botiga al públic en general. Des del 2013, el negoci el regenten Gemma Marín i Enric Comelles.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Vilarrúbies, Esteve; Permanyer, Lluís; Roig, Josep Maria. Comerços Emblemàtics de Barcelona. Barcelona. Editorial Efadós (2020). Pàg. 28.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els dos portals estan emmarcats per sengles mobles de fusta adossats a la façana. Cadascun d'ells disposa d’un calaix a la llinda, motllurat, amb vidre i rètols esgrafiats. Els dos calaixos s’uneixen, a la mateixa cota, mitjançant una tercera llinda sense tanta volada, que transcorre per damunt el portal d’accés a la caixa d’escala. Els tres muntants són mobles de mitja alçada decorats amb talla. L’accés es realitza des del portal proper a la cantonada (dreta) des d’un petit vestíbul amb estrets aparadors a banda i banda. 

Interiors 

Un dels elements destacables és el forn romà de llenya de torrat lateral i tambor rotatori fabricat per la indústria de Miguel Martí i legalitzat per l’Ajuntament el 1897, que es manté actiu, amb tot el mecanisme necessari per torrar els fruits secs. També es conserva una gran part del mobiliari: el taulell mostrador, els prestatges amb o sense calaixos, així com els grans compartiments de calaixos per les mercaderies, cistells, senalles d’espart o sacs de ràfia. Tot un mostrari que converteixen l’establiment en un referent inequívoc en la seva especialitat. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.