Casa Beethoven

La Rambla 97 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 93.301.48.26
Activitat: Partitures
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Establiment especialitzat en partitures i documents musicals fundat el 1883 per l'editor de música Rafael Guardia. El 1916 és batejat com a Casa Beethoven. Manté molts elements de la decoració original.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Casa Beethoven forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 


1883

Casa Rafael Guardia o can Guardia

Rafael Guardia funda la botiga. El 1888 rep una medalla de plata a l’Exposició Universal de Barcelona.

 

 

1902

Luis Dotesio

L’empresari biscaí Luis Dotesio instal·la en el comerç la seu del Sindicato Musical Barcelonés.

 

1916

Lluís Gonzaga Jordà Rossell

Adquireix el negoci després d’anar a fer les Amèriques i hi posa el nom actual. Amplia el catàleg de la botiga amb partitures d’arreu del món i amb la venda de paper pautat. El negoci tindrà continuïtat amb el seu fill Lluís Maria Jordà fins que a finals dels anys setanta el traspassa a l’actual propietari, Jaume Doncós. Actualment són els fills de Doncós, Jaume i Àngels, qui són al capdavant de la botiga.


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Es tracta d’una senzilla estructura de fusta, amb un marc motllurat, que encaixa dins les mesures de l’obertura, a ras de façana. La porta se situa a la dreta i a l’esquerre es disposa d’un petit aparador. A la llinda i dins de dos marcs motllurats, es disposa el nom de l’establiment i seva dedicació amb caràcters pintats damunt fusta. Dos fanals de ferro forjat flanquegen dita llinda. 

Interiors 

Conserva un taulell mostrador, de fusta, muntat damunt tres peus de ferro forjat. Els elements més característics, però, són els prestatges arxivadors que s’estenen al llarg dels dos murs laterals perimetrals, alguns d’ells de factura moderna. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.