Casa Almirall

Carrer de Joaquín Costa, 33 | BARCELONA | 08001 | Tel. 933 18 99 17
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall
Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Beethoven

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Casa Almirall

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats