Casa Almirall

Carrer de Joaquín Costa, 33 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08001 | Tel. 933 18 99 17
Activitat: Bar
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Malgrat que la tradició parla del 1860 com a any fundacional, la primera referència documentada data del 1887 quan Joan Almirall –que posteriorment esdevindrà president del Gremi de Taverners de Barcelona– s’estableix al local.

 

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

La Casa Almirall forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1887

Juan Almirall

En els anuaris de l’època figura com a establiment de vins i olis ubicat al llavors anomenat carrer de Poniente, 33.

 

1929

Manuel Montserrat Miret

El seu nom consta en la documentació administrativa com a titular del negoci del carrer de Joaquín Costa, 33.

 

1964

Rosa Puigdomènech Petit

Adquireix el negoci en traspàs i obté la llicència d’obertura per exercir l’activitat «hostelería Beber».

 

1977

Ramon Solé i Pere Pina

Reformen la rebotiga obrint-la al públic com un espai d’ambient reservat i íntim. L’any 2000 restauren el local.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Els dos portals disposen d’uns emmarcaments situats a ras de façana, amb unes portes vidrieres amb un treball de línies corbes defensades per porticons que tanquen els accessos. Al portal del carrer Joaquim Costa s’observa el cap de la barra interior realitzada amb marbre. A les llindes dels portals i aplacat a la façana s’observen els rètol de l’establiment en vidre pintat dins d’un marc de fusta de línies corbes. Les obertures de la planta entresòl són simples, sense cap element destacable. 

Interiors 

Conserva gran part de la decoració original destacant el taulell (barra) i l’aparador (boteller). El taulell està realitzat amb marbre italià de diferents colors, llevat del taulell que és de marbre blanc. En un dels extrems de la barra hi ha una figura femenina, fosa en ferro, que és la imatge de la musa de l’Exposició Universal de Barcelona celebrada el 1888, i també l’antic el moble de la caixa. El boteller situat darrera la barra és un treball d’ebenisteria que segueix el llenguatge modernista amb emmarcaments de línies corbes i relleus de talla presentant motius florals a la part superior del moble. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.