Can Ravell

Aragó 313 | BARCELONA | Eixample | 08009 | Tel.
Activitat: Colmado
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Tancat

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Can Ravell forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1929-2016

 

1903

Botiga d'ultramarins

S'anuncia com a botiga d'ultramarins amb seu al carrer Aragó 309, 313 i 315 (a banda i banda del mercat). El propietari és Antonio Valls Olivella

1906

Botiga d'ultramarins

Aquest any el negoci s'anuncia com a confiteria en el número 313.

1914

Antònia Morer Poch

El 1914 mor Antonio Valls Olivella i l'establiment pasa a la seva vídua, Antònia Morer Poch.

1920

José Farriol.

1921

Rosendo Permanyer.

 

1923

Colmado Estrada

El 1923 passa a mans del senyor Fèlix Estrada. Entre 1924 i 1928, es publiquen diversos anuncis sol.licitant aprenent per colmado. El 1927 s'anuncia la demanda de vitrines per colmado. L'any 1928 s'anuncien conjuntament el colmado de Fèlix Estrada, Aragó 313, i R.Permanyer, Rda Sant Pere 54 . El 1928 Ignasi Ravell Garriga entra a treballar com a dependent en el Colmado de Fèlix Estrada Saladrich.

 

1929

Ravell

El 1929 s'anuncia el traspas per 500 pts de "Colosal tienda propia para cualquier venta y con vivienda propia" . Estrada trapassa la botiga a Ignasi Ravell que canvia el rètol per Ravell. El 1942 es reforma la façana adoptant una composició simètria amb dues pilastres sobre els paraments laterals que recolzen un entaulament, que tapia part de l'obertura, on es situa el rètol Mantequeria Ravell. A sota, dins l'obertura, es disposa el tancament que es conserva, amb porta central reculada i dos aparadors laterals, i sobre la llinda, un aparador de tota l'amplada. A finals dels anys vuitanta el negoci amplia la seva oferta comercial afegint un servei de degustació i restaurant. L'any 1994 a la mort d'Ignasi Ravell, el negoci pasa al seu fill Josep Ravell Villanueva, que hi treballava des de 1974. Sobre el 2004 es retiren els elements sobreposats a la façana (pilastres, entaulament i neons) i es cega l'aparador superior. També es substitueix el marbre negre del sòcol i el blanc del llindar per granet negre. El 7 de desembre de 2016 el negoci tanca les portes.

2021

Weber Center Barcelona

El mes d’agost de 2021 el local reobre de la mà de Weber, una botiga especialitzada en la venda de barbacoes.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 197.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Dins de l’obertura dreta (a l’esquerra del portal de l’escala de veïns) els emmarcaments de fusta del tancament dels anys 1940 amb: 
- La porta central reculada i els aparadors laterals exteriors que es dupliquen a l’interior, amb sòcol aplacat de marbre (ara substituït per granet) 
- La tarja, de tota l’amplada, que s’utilitzava com a aparador. 

Interiors 

En la sala de vendes, sobre la paret esquerra, els armaris amb calaixera inferior, sobre de marbre blanc i prestatgeries, fins el cel ras, amb muntants amb alts i baix relleus de formes vegetals, amb el sector dels anys 40 per penjar els pernils amb aplacat de marbre i barres de penjar. 
En el punt on es produeix el canvi d’alçada del sostre, el pilar central i els prestatges sobre la llinda, amb la mateixa solució que en la paret esquerra. 
Els dos taulells de fusta amb calaixera posterior i sobre de marbre (amb un xapat pot adient en el front i lateral amb fusta i miralls) situats a la dreta, en el primer àmbit, i a l’esquerra, sota l’entresolat. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.