Calçats Ponsà

Ronda Sant Antoni 21 | BARCELONA | Eixample | 08011 | Tel. 93 423 41 05
Activitat: Calçat
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Calçats Ponsà forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS RESSENYES HISTÒRIQUES 

1905

Adelaida Catalá

A l’Anuario del Comercio de 1906 consta com a “Comercio de tejidos, laneria y lenceria””.

 

1907

La Samaritana

A l’Anuario del Comercio de 1908 consta com a botiga de “Ropas hehas”.

 

1918

Zapateria Las B.B.B.B. 

 

1929

Sombrereria Ponsá

Josep Ponsà, que tenia una botiga a el número 59, i el seu cunyat Josep Tomás obren la Sombrereria Ponsà.

 

1942

Calzados Ponsá

Es reorienta el negoci cap a sabateria. L'any 1951 s'instal.la un nou aparador vitrina per a Calzados Ponsà.

 

1982

Antoni Tomàs

El  negoci passa a l’Antoni Tomàs, el fill del Josep, mestre sabater pel Gremio de Maestros Zapateros y Cofradía de San Marcos Evangelista, fundat el 1202.

 

2012

Marta Tomàs

La filla d'Antoni, Marta Tomàs es fa càrrec del negoci.

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Bailly-Bailliere (1906 i 1908 ). Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración de España. Madrid: Casa Editorial Bailly-Bailliere.

Entrevista Jordi Tomàs per la ruta dels emblemàtics

https://rutadelsemblematics.cat/barcelona-calcats-ponsa.html

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E2: Establiments d’interès. Pàg. 324.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

La configuració projectada l’any 1950, de composició simètrica, amb contrast entre el negre brillant de les superfícies opaques (en origen de baquelita i actualment de vidre pintat per darrera) i el color més clar i mat de les línies de fusta, amb: 
- el frontis, sobre el mur, amb aplacat sobre els brancals i una gran llinda amb el pla frontal inclinat vers el carrer amb un requadre que emmarcava el text original. 
- el tancament reculat, dins de l’obertura, amb marcs de fusta i vidres, que en el fix superior conserven els motius gravats a l’àcid (gerro central i cortinatges) i en la porta 
(substituïda) conserva el logotip de l’empresa. 
- els aparadors exteriors laterals, que sobresurten uns 10 cm del pla de façana i convergeixen cap a la porta central, reforçant la horitzontalitat, amb cantonada corbada en el sòcol i el vidre. 
- el paviment de marbre blanc. 

Interiors 

En la sala de vendes, la decoració de les parets laterals i del fons amb: 
- una motllura horitzontal continua, per sota de la qual es disposen, en cada pany, dos finestres-aparador retallades en el gruix del mur i una porta-mirall central. En la paret del fons, la obertura lateral s’utilitza com a finestra a la rebotiga, on es conserva la caixa registradora. 
- altres motllures mes senzilles que dibuixen línies i requadres, en composicions simètriques, que en les parets laterals, emmarquen un relleu pintat amb una parella amb vestits d’època emprovant unes sabates. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.