Cafè de l'Òpera

La Rambla 74 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 93.317.75.85
Activitat: Cafeteria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Situat davant del Liceu, el Cafè de l’Òpera és un dels emblemes de la Rambla i de la ciutat de Barcelona, un dels cafès d’època més ben conservats en l’àmbit europeu que actualment regenta la tercera generació de la família. Visita obligada.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

El Cafè de l'Òpera forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

 

1857

Chocolatería El Liceo

El propietari més antic documentat el 1857 a la guia El Consultor és Manuel Docampo Sotelino. Posteriorment passa al seu fill, Manuel Docampo Rubinat, i finalment al net, Manuel Docampo Soley. Amb el temps, la xocolateria esdevé també restaurant i ho fa amb el nom de «La Antigua del Mallorquín», un local amb una decoració vuitcentista del qual trobem documentació a la premsa del 1892. Manuel Docampo estudia Dret i obté el títol de jutge. Exerceix a l’Hospitalet com a jutge durant poc temps, ja que finalment acaba regentant el negoci familiar. Ell és el responsable de la decoració modernista que hi trobem, com ara les pintures d’estil art-déco de les parets o els fantàstics miralls. Quan mor l’any 1929, la seva vídua ven el negoci a Antoni Dòria.

 

1929

Cafè de l’Òpera

El dia 11 de maig, Antoni Dòria Campà i la seva muller, Dolors Torres Vidal, inauguren el cafè restaurant, com recull el diari La Vanguardia.


ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Estructura que configura un nou pla de façana a l’obertura que es localitza en el local del costat dret de la porta d’accés als habitatges. Està formada per dos muntants laterals (brancals) que emmarquen una estructura de fusta, amb una porta centrada d’accés a l‘interior del local. Els muntants incorporen un sòcol de marbre decorat i un emmarcament superior de fusta amb motius decoratius de talla de temàtica vegetal. Una segona estructura de fusta se situa format una llinda que sobresurt de l’anterior i que conté un tendall amb el nom de l’establiment. 
A le baranes de ferro de dos dels balcons ampitadors de la planta entresòl es conserven dos cartells anunciadors amb caràcters actuals. 

Interiors 

L’interior conserva la decoració noucentista amb un ampli saló amb plafons als murs pintats sobre tela representant figures femenines i gerros amb flors. Entre els plafons es conserven diversos miralls gravats a l’àcid representant figures femenines probablement personatges de diverses òperes. Els sotres mostren plafons amb ornamentació geomètrica i vegetal. Darrera la barra destaca l’ampoller de fusta amb un mirall central amb una lira amb l’escut de la ciutat gravat a l’àcid. 
Com a mobles, es conserven també cadires art decó. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.