Cafè Bar Cèntric

Carrer de les Ramelleres 27 | BARCELONA | 08001 | Tel. 931 60 05 26
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. Cafè Bar Cèntric

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Cafè Bar Cèntric

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Cafè Bar Cèntric

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Cafè Bar Cèntric

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Cafè Bar Cèntric

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Cafè Bar Cèntric

© Joan Bueno. Tots els drets reservats