Bolibar Bronzes

Rambla de Catalunya 43 | BARCELONA | Eixample | 08007 | Tel. 934883434
Activitat: Ferreteria
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

Establiment fundat el 1909 i establert a Rbla. Catalunya, 43 des del 1912. Especialitzat en la fabricació i venda d’elements de llautó (manetes, tiradors, etc.) d’estils modern i clàssic. Disposa del seu propi taller de metal•listeria.


NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Bolibar Bronzes forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA CIUTAT DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS 


RESSENYES HISTÒRIQUES 

1912

Santiago Bolibar

Trasllada la botiga que havia obert el 1909 a la rambla de Catalunya, 106, a l’actual número 43. L’any 1929, l’empresa participa en l’Exposició Internacional de Barcelona, on obté un diploma d’honor pels seus bronzes artístics. L’any 1932 es reforma la façana invertint l’ús de les obertures, inicialment formada per una porta central i dos aparadors laterals, i després per dos accessos laterals i un aparador central. També es realitza el gran vestíbul, que encara conserva, amb aparadors perimetrals en els quals s’exposen els productes. D’aquesta època són també les lletres retallades dels rètols de la façana.

 

1946

Jordi Bolibar Massó

Es converteix en director del negoci, que passa a dir-se «Viuda de Santiago Bolibar». El 1977 n’esdevé el titular.

 

2003

Bruna Bolibar Ribas

Agafa les regnes del negoci. Recupera i torna a fabricar models clàssics del catàleg del 1910 del seu avi. L’any 2015 es fa una restauració del mobiliari i es millora la il·luminació de la botiga per potenciar-ne els elements patrimonials.

 

ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

Tots els elements de la reforma dels anys 1930: 
- a l’interior dels forats arquitectònics: els rètols de lletres corpòries de bronze amb el text FERRETERIA BOLIVAR METALISTERIA, el central de planta en arc; els llindars de marbre blanc, i el tancament de l’aparador de l’aresta. 
- en el vestíbul exterior: el cel ras amb gran motllura perimetral que integra el registre del calaix de les persianes; el paviment continu de morter acolorit amb franja paral.lela als aparadors gris i central ocre, separats per un perfil metàl.lic; els aparadors dels paraments amb sòcol de marbre i cornisa de fusta amb remat de bronze, i la fusteria reculada amb la porta d’entrada central. 

Interiors 

En la sala de vendes: 
-el paviment continu, de morter de ciment, imprès amb una retícula girada 45º; 
-els dos taulells de fusta envernissada, un curt amb vitrina en el sobre i un llarg integrament de fusta ,amb la mateixa solució amb 3 franges diferenciades (sòcol, frontal plafonat amb pilastres amb talla de motius vegetals i fris) 
- les dues cadires de fusta. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.