Betlem

Carrer de Girona 70 | BARCELONA | 08009 | Tel. 932 65 51 05
Activitat: Restaurant

Ruta dels Emblemàtics. Betlem

Joan Bueno. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Betlem

Joan Bueno. Tots els drets reservats.

Ruta dels Emblemàtics. Betlem

Joan Bueno. Tots els drets reservats.