Bar Resolis

Carrer de la Riera Baixa 22 | BARCELONA | 08001 | Tel. 934 41 29 48
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. Bar Resolis

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Resolis

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Resolis

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Resolis

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Resolis

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Resolis

© Joan Bueno. Tots els drets reservats