Bar Marsella

Carrer de Sant Pau, 65 | BARCELONA | 08001 | Tel. 934 42 72 63
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Marsella

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Exposició Virtual