Bar Glaciar

Plaça Reial 3 | BARCELONA | 08002 | Tel. 933 02 11 63
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Glaciar

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats