Bar del Pi

Plaça de Sant Josep Oriol 1 | BARCELONA | 08002 | Tel. 933022123
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Exposició Virtual
Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar del Pi

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats