Bar Borrell

Av. del Paraŀlel 84 | BARCELONA | 08015 | Tel. 934 41 23 88
Activitat: Bar

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Joan Bueno. Tots els drets reservats

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats 

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats 

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats 

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats 

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats 

Ruta dels Emblemàtics. Bar Borrell

© Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats