Banco Pichincha

Pau Claris 96 | BARCELONA | Eixample | 08010 | Tel. 93 481 75 29
Activitat: Banc
Catalogació: Establiment amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

El Banco Pichincha forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC 

RESSENYES HISTÒRIQUES 

1896

José Julio Trenard  Machiran

S’anuncia a la Guía Enciclopédica de Barcelona de 1896 com a “Trenard, D. Julio. Farmacéutico.-Cortes,296”.

1919

Dr. Luis Amargós i Beltran

El 1919 passa al Dr. Luis Amargós i Beltran.

1931

Dr. Luis Amargós i Beltran

Adquireix la farmàcia el Dr. Joan Vilardell i Garriga. L'any 1935 s'hi funden els laboratoris Vilardell que van comercialitzar els coneguts supositoris de glicerina Vilardell.

1988

Restauració interior i exterior.

El 1988 es fa la restauració interior i exterior dirigida per Josep M. Blanco i Bernardo Garcia.

2004

Caja Castilla-La Mancha

El 2004 tanca la farmàcia i el local es traspassa a la Caja Castilla-La Mancha que hi instal.la una oficina de l'entitat. Part dels elements exteriors es conserven i el mobiliari interior és donat per la propietària Clara Vilardell Albareda a la Fundació Concòrdia Farmacèutica.

2012

Banco Pichinca

Actualment el local l'ocupa l'entitat bancaria Pichincha. 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E3: Elements d’interès paisatgístic. Pàg. 61.

BANCELLS-PERMANYER, 2006. p.155 "Farmàcia VILARDELL"ELEMENTS D'INTERÈS 


Exteriors 

El conjunt d’elements que han sobreviscut al canvi d’ús del local: els plafons aïllats sobre els brancals i el rètol a l’interior de cada obertura, amb emmarcat de fusta i vidre pintat; la fusteria de l’obertura central, i les banderes de forja artística de les arestes: 
-Sobre el parament, un total de 6 plafons rectangulars (4 en el xamfrà i 1 plegat sobre cada aresta), de les mateixes característiques llevat de l’amplada que s’adapta a la del brancal sobre el que es situen, amb emmarcat de fusta de caoba decorat amb relleus i amb vidre pintat pel darrere de color negre-verdós amb motius geomètrics i vegetals daurats. 
- En la part superior de les 4 obertures del xamfrà, els plafons que havien contingut vidres amb el nom de la Farmàcia, dels quals només es conserva l’emmarcat de fusta amb decoració que repeteix motius dels plafons dels brancals. 
En el portal central aquest element està més avançat, és més gran, excedint lleugerament el límit del forat arquitectònic i està recolzat sobre mènsules de fusta. 
- En el portal central el tancament amb emmarcat amb mainell central de fusta decorada i dues fulles batents amb vidre amb la copa higea gravada a l’àcid i amb tiradors exteriors de ferro forjat amb espirals en els extrems. 
- En les dues arestes, la bandera de forja artística on s’ha substituït la retolació i la creu penjada a l’extrem. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.