Aureo & Calicó

Plaça de l'Àngel 2 | BARCELONA | Ciutat Vella | 08002 | Tel. 933 10 55 12
Activitat: Numismàtica
Catalogació: Establiment històric i amb valor patrimonial
Estat: Obert

NIVELL DE CATALOGACIÓ 

Aureo & Calicó forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE BARCELONA elaborat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS 
RESSENYES HISTÒRIQUES 

1784

Antecedents

L'any 1784 Josep Calicó y Claveria s'instal.la com a comerciant a la plaça de l'Àngel. La família Calicó manté l'activitat comercial en aquest emplaçament els anys següents. Cap a l'any 1910, amb l'obertura de la Via Laietana, es reforma la plaça i s'enderroca l'establiment dels Calicó. El 1918 Xavier Calicó encarrega a J. Domènech Mansana l'edifici que es conserva. 


1920

Obertura del primer establiment numismàtic de l'Estat
La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1920 quan Xavier Calicó i Bas obre en el nou edifici el primer establiment numismàtic de l'Estat.

1989

AUREO SA: realitza la seva  primera subasta

L'any 1989 AUREO SA, dirigida per Teresa Sisó, realitza la seva primera subasta. El seu primer local és al carrer Bori i Fontestà i el 1994 passa al carrer Beethoven.

 

2007

Aureo & Calicó

AUREO adquireix la firma Calicó i es trasllada a la seu de Pl. de l'Àngel. 

 

BIBLIOGRAFIA. FONS D’INFORMACIÓ UTILITZADES

Favà, Maria; Amorós, Carme. Guapos per sempre. Barcelona. Edita: Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, Ajuntament de Barcelona (2007). Pàg. 57.

Ajuntament de Barcelona (2016). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic, Històric-Artístic i Paisatgístic dels Establiments Emblemàtics de la Ciutat de Barcelona. Categoria E1: Establiments de Gran Interès. Pàg. 45.ELEMENTS D'INTERÈS 

Exteriors 

S’observen uns emmarcaments de fusta a les quatre obertures gairebé a ras de façana. A les llindes motllurades, rectes amb els extrems florejats de talla, s’inscriuen amb lletres pintades la diversa dedicació de l’establiment. Als brancals s’observen panels decoratius, també de fusta, amb relleus florals. A la cantonera es disposa d’un plafó de fusta decorada on s’inscriu el nom de l’establiment. 

Interiors 

Són diversos el mobles que es conserven dels anys 20, com per exemple el mostrador de fusta amb un treball d’ebenisteria, taules de recepció, etc., una decoració de tipus classicista. 

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.